Vzdrževalna dela na IPPO

27. 01. 2021 bodo od 9:00 do predvidoma 13:00 potekala vzdrževalna dela na aplikaciji IPPO.
V tem času bo delo z aplikacijo IPPO moteno.