Vzdrževalna dela na IT infrastrukturi, 20.10.2020

20.10.2020 bodo od 22:00 do 21.10.2020 0:15 potekala vzdrževalna dela na IKT infrastrukturi v PDC Ljubljana. Vpliva na delovanje aplikacij
in IKT infrastrukture ne bo.