Vzdrževalna dela na IT infrastrukturi v PDC Ljubljana 16.06.2020

16.6.2020 bodo od 22:00 do 23:00 potekala vzdrževalna dela na IT
infrastrukturi v PDC Ljubljana. Ocenjujemo, da ne bo motenj v delovanju
aplikacij.