eTriaža

eTriaža je informacijska podpora za triažni postopek v zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Z uporabo manchestrskega triažnega postopka in urejanjem čakalnih seznamov pacientov s prioriteto obravnave na podlagi triažnega postopka zmanjšuje tveganja za paciente v primerih, ko zaradi velikega števila pacientov zdravstveno osebje ne zmore sprotne obravnave vseh pacientov. Po končanem postopku eTriaže je pacient uvrščen na čakalni seznam posameznega izvajalca, ki ima možnost razvrščanja pacientov po statusih obravnave, kot so čakanje, laboratorijski izvidi in podobno.