Prednosti za uporabnike

eTriaža prinaša razvoj skupin določil nujnosti, zmanjšuje napake pri triažnem postopku z manjšim številom administrativnih napak, omogoča spremljanje dela, predvsem pa prinaša večjo varnost pacientov.