Možni načini priklopa v omrežje zNET za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti

Možni načini priklopa v omrežje zNET za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti

Zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti so na voljo naslednji načini priklopa:

 

  1. VPN (Virtual Private Network) povezava preko navideznega zasebnega omrežja, ki omogoča vzpostavitev varne zasebne povezave v omrežje zNET z uporabo programske opreme Cisco AnyConnect. Storitev je brezplačna.
  2. Dostop preko najema storitve in opreme pri ponudniku telekomunikacijskih storitev.Izvajalec mesečno plačuje telekomunikacijsko storitev na podlagi pogodbe, sklenjene s ponudnikom storitve.
  3. Priklop z lastno namensko opremo, ki ustreza tehničnim zahtevam dostopa do omrežja zNET. Tip opreme je predpisan s strani NIJZ. Lastnik opreme je izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki nosi stroške nakupa in vzdrževanja opreme ter enkratni strošek priklopa.
  4. Dostop preko opreme drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je že vključen v zNET.
  5. Posredni dostop preko ponudnika informacijske rešitve, ki se povezuje z eZdravjem.

 

  1. VPN – povezava preko navideznega zasebnega omrežja

Uporabnik rešitev eZdravja mora na svoji delovni postaji namestiti brezplačno programsko opremo Cisco AnyConnect z uporabniškim profilom SMS. Ob vsakokratni vzpostavitvi povezave se mora uporabnik predstaviti z uporabniškim imenom in geslom, dodatno pa še z enkratnim geslom, ki ga prejme preko sporočila SMS. Dvostopenjska avtentikacija je potrebna za vsako posamezno uporabniško povezavo oz. vsako delovno postajo, in sicer ob pričetku delovnika oz. pred prvo uporabo eZdravja. V primeru, da je pri posameznem izvajalcu več hkratnih uporabnikov eZdravja (delovnih postaj), mora le-ta vzdrževati več vzporednih povezav.

Omenjeni način povezave priporočamo za manjše izvajalce, ki imajo enostavna lokalna omrežja in manjše število uporabnikov eZdravja.

  1. Dostop preko najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev

Storitev vključuje najem povezave in tehnične opreme, ki le-to omogoča. Mesečni strošek storitve je odvisen od hitrosti in zanesljivosti prenosa podatkov ter od tega, ali zainteresirani izvajalec pri ponudniku uporablja tudi druge storitve (internet, televizija, telefon). Izvajalec plačuje mesečne stroške v skladu s pogodbo, ki jo sklene s ponudnikom. Zainteresiranim izvajalcem predlagamo, da se za podrobnejše informacije obrnejo neposredno na ponudnike telekomunikacijskih storitev, ki ponujajo najem tovrstnih povezav. Trenutno je to možno pri podjetjih Telekom Slovenije, Stelkom, Telemach in T2. Izvajalec, ki se odloči za tovrstno povezavo, ali pa želi pridobiti dodatne informacije, naj se obrne neposredno na ponudnika storitve. Ponudnikove kontaktne podatke je možno pridobiti na prvem nivoju podpore.

Omenjeni način povezave priporočamo uporabnikom, ki želijo čim preprostejšo ureditev priklopa oz. čim manj lastnega angažiranja pri vzdrževanju in uporabi storitve. Svetujemo ga tudi uporabnikom na območjih s slabimi možnostmi žičnih povezav.

  1. Priklop z namensko opremo v zasebni lasti izvajalca zdravstvene dejavnosti

NIJZ v skladu s tehničnimi in varnostnimi zahtevami omrežja zNET predpiše znamko oz. tip opreme. Trenutno sta potrjena modela usmerjevalnikov Cisco FPR1010-ASA-K9 in Cisco ISR 1100.

Izvajalec opremo nabavi sam, pri čemer nosi stroške opreme in vzdrževanja ter enkratni strošek priklopa v lastnem okolju. Stroške nastavitve namenske opreme krije upravljavec omrežja zNET (NIJZ). Stroške fizičnega priklopa na svoji lokaciji in nastavitve lokalnega omrežja plača izvajalec svojemu izbranemu vzdrževalcu lokalnega omrežja. V primeru okvar opreme stroške zamenjave oz. popravila nosi izvajalec (lastnik opreme). Ne glede na lastništvo je upravljanje usmerjevalnika, vključenega v omrežje zNET, izključno v odgovornosti upravljavca NIJZ.

V kolikor se več zainteresiranih izvajalcev nahaja na isti fizični lokaciji, si lahko isti usmerjevalnik deli več izvajalcev (pravnih oseb), pri čemer morajo vsi uradno zaprositi za dostop do omrežja zNET in posredovati vlogo na NIJZ. Vse nadaljnje stroške, ki nastanejo zaradi dodatnih priklopov oz. odklopov na usmerjevalniku, nosijo izvajalci sami.

Pri tem načinu priklopa je nujno, da ima izvajalec zdravstvene dejavnosti urejeno kompetentno tehnično podporo pri vzdrževanju lokalnega omrežja. Vzdrževalec lokalnega omrežja mora pri vzpostavitvi in vzdrževanju povezave sodelovati z vzdrževalcem omrežja zNET.

Omenjeni način priklopa priporočamo izvajalcem s kompleksnejšim lokalnim omrežjem (npr. ambulante na različnih lokacijah) ter tistim, pri katerih je na eni lokaciji večje število uporabnikov eZdravja.

  1. Dostop preko opreme drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti

Javni zavodi dostopajo do omrežja zNET preko opreme, ki je v lasti drugega izvajalca. V kolikor obstajajo tehnične možnosti in obojestranski poslovni interes, se lahko izvajalec s sedežem v prostorih javnega zavoda dogovori, da bo v omrežje zNET dostopal preko opreme le-tega. Poslovni dogovor se v tem primeru sklene med javnim zavodom – gostiteljem in izvajalcem – gostujočim zasebnikom. Z namenom evidentiranja uporabnikov morajo tudi v tem primeru javni zavodi in gostujoči zasebniki posredovati relevantne informacije upravljavcu omrežja zNET.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je že vključen v omrežje zNET, lahko omogoči drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti dostop do zNET preko svoje povezave. V kolikor obstajajo tehnične možnosti in obojestranski poslovni interes, se lahko izvajalec s sedežem v prostorih drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti, dogovori, da bo v omrežje zNET dostopal preko opreme le-tega. Poslovni dogovor se v tem primeru sklene med obema izvajalcem zdravstvene dejavnosti – gostiteljem in gostujočim. Z namenom evidentiranja uporabnikov omrežja zNET, morajo tudi v tem primeru izvajalci zdravstvene dejavnosti posredovati relevantne informacije upravljavcu omrežja zNET in pridobiti dovoljenje za dostop do omrežja zNET.

  1. Posredni dostop

Nekateri ponudniki informacijskih rešitev omogočajo uporabnikom oddaljeni dostop do aplikativne programske opreme (t. i. hosting rešitve, rešitve v oblaku). Na podlagi predhodnega dogovora med NIJZ ter ponudnikom oddaljenega dostopa se lahko uporabniku dodeli posredni dostop do omrežja zNET preko namenske opreme, ki je nameščena na lokaciji ponudnika. Izvajalec zdravstvene dejavnosti naj se o tej možnosti pozanima pri ponudniku svojega informacijskega sistema. Zainteresirani ponudniki se morajo predhodno posvetovati z NIJZ ter uskladiti tehnične in varnostne pogoje priklopa.