Postopek vključitve v omrežje zNET

Varno zdravstveno omrežje zNET je komunikacijska infrastruktura tako za centralizirane IT storitve nacionalnega pomena kakor tudi za storitve IT, ki jih bodo zagotavljali posamezni akterji v zdravstvu prek certificiranih točk. Omrežje zNET zagotavlja varne in zanesljive povezave med vstopno točko, drugimi certificiranimi točkami in ključnimi akterji v zdravstvu.

Omrežje zNET ne vključuje lokalnih omrežij posameznih končnih točk ter sistemov (strežnikov in drugih naprav), ki so povezani na ta lokalna omrežja. Meja upravljanja omrežja zNET je vmesnik vstopne opreme omrežja zNET proti lokalnemu omrežju.

Postopek vključitve v zNET omrežje

Navodila za priklop za koncesionarje – za končne uporabnike