Kako je z varnostno politiko omrežja zNET?

Ministrstvo za zdravje za zagotavljanje informacijske varnosti predlaga uvedbo Sistema za upravljanje z informacijsko varnostjo – SUVI.  Sistem SUVI predstavlja nabor organizacijskih postopkov, odločitev in tehničnih ukrepov, ki jih za vzpostavitev določene informacijske varnosti izvaja organizacija zaradi varovanja podatkov in informacij (osebni, občutljivi, interni), in sicer tako v elektronski obliki kakor tudi v drugih materialnih oblikah (npr. na papirju). Minimalne varnostne zahteve za priklop v omrežje zNET so na voljo na spletni strani zNET.