Cepljenje proti COVID-19

Podatki v povzetku podatkov o pacientu PPoP in registru cepljenja eRCO se razlikujejo

Pri nekaterih izvajalcih zdravstvene dejavnosti je bilo zaznano neskladje med podatki o cepljenju v PPoP (Povzetek podatkov o pacientih) in registrom cepljenja eRCO. Neskladja se bodo uredila do 11.6.21. Če po tem datumu še vedno pride do neskladja, se je potrebno obrniti na izvajalca cepljenja.