Izpad IH/CRPP – težave na bazi 12. 4. 2022; 14:17

Zaznavamo generalne težave na bazi, ki omejujejo dostop do IH in CRPP. Napake aso bile odpravljene.