Migracija varnostne sheme (VS) na Evidenco uporabnikov eZdravja (EUEZ)

Z dnem 1.2.2024 preneha delovati Varnostna shema. Potrebno je opraviti migracijo na novo EueZ. Izvajalce zdravstvene dejavnosti pozivamo, da integracijo na EueZ opravijo v čim krajšem času, saj sicer uporaba storitev eZdravja (izdaja elektronskih receptov, izdaja napotnic, prevzem izvidov iz CRPP…) po tem datumu ne bo več mogoča. Za več informacij se obrnite na podporo eZdravja ali na ponudnika vašega informacijskega sistema.