Motnje v delovanju CRPP, 08.07.2021 popravljeno

Trenutno zaznavamo napake v delovanju CRPP ter komunikaciji s IH.

Napake so bile odpravljene