Nadgradnja EUEZ(VS) sistema (dopolnitve + popravki); 10. 5. 2023 med 22:00 in 22:10

Obveščamo Vas, da se bo v sredo, 10. 5. 2023, na EUEZ-CAS (Varnostni_shemi), med 22:00 in 22:10, izvajal servisni poseg. Predviden je krajši izpad delovanja.