Nadgradnja EUEZ(VS) sistema (dopolnitve & popravki) – PROD sistem, 11.12. 2023 med 22:00 in 23:30

Obveščamo Vas, da se bo v ponedeljek  11. 12. 2023, na (PROD EUEZ-VS) Varnostni_shemi, med 22:00 – 23:30, izvajal servisni poseg. Izpad delovanja ni predviden. Bo (potencialno) moteno delovanje do ene ure.