Nadgradnja EUEZ(VS) sistema (dopolnitve & popravki) – PROD sistem, 21.09.2023 od 22:30 do 23:30

Obveščamo Vas, da se bo v četrtek, 21. 9. 2023, na (PROD EUEZ-VS) Varnostni_shemi, med 22:00 – 23:30, izvajal servisni poseg. Izpad delovanja ni predviden. Bo pa moteno delovanje do ene ure.