Poseg na požarnih pregradah : 30.1.2021 ob 22:00

Poseg na požarnih pregradah : 30.1.2021 ob 22:00, trajanje 2h
Poseg ne bo imel vpliva na storitve. Lahko pride do motenj na končnih lokacijah.
Izpad storitev ni pričakovan v zNET omrežju.