Posegi v omrežju znet v prijhajajočih dneh: 19. 12. – 30. 12.

V prihajajočih dneh bo opravljenih več posegov v okolju eZdravja in omrežja zNET:
Od 19. 12. 2021; 22:00 do 20. 12. 2021; 01:00 : Vzdrževalna dela na omrežju zNet – v tem času so možne kratke prekinitve dostopa do storitev iz javnih omrežij.

22. 12. 2021; 22:00-22:30 : Vzdrževalna dela na omrežju zNet – ni predviden vpliv na aplikacije

28. 12. 2021; 21:00-24:00 : Vzdrževalna dela na omrežju zNet – ni predviden vpliv na aplikacije

30. 12. 2021; 22:00-24:00 : Vzdrževalna dela na omrežju zNet – ni predviden vpliv na aplikacije