Vzdrževalna dela eRecept, 11. 8. 2022, ob 22:00

Spoštovani!

V četrtek 11. 8. ob 22:00 lahko pride do največ 30 minutnega izpada storitev eRecept zaradi vzdrževalnih del.