ZNET – najava posega 04.02.2022 22:00 – 00:00

Opravljen bo poseg na infrastrukturi, 4. 2. 2022 med 22:00 in 00:00.

Daljših prekinitev se ne pričakuje. Možne so krajše prekinitve iz končnih lokacij koncesionarjev do omrežja ZNET.
Vpliv na aplikacije ni.