ZNET – Redundantni preklop MPLS ponudnikov Stelkom in T2

Včeraj so bile lokacije, ki so priklopljene na MPLS Stelkom in MPLS T2, uspešno pestavljene v MB.

V nedeljo 27.12. med 22:00 in 23:00 bomo prestavili še lokacije, ki so na Internetu in na MPLS Telemach.
V tem času lahko pride za omenjene lokacije, do kratkih motenj na povezavi do ZNET-a.

Vpliva na podatkovni center ali aplikacije ni.