Vpogled v eRecept za medicinske sestre in administratorje

V eReceptu smo v sodelovanju z MZ omogočili vpogled medicinskim sestram in nekaterim administratorjem na primarni ravni. Uporabniki lahko dostopajo do podatkov v eReceptu o predpisanih receptih in izdanih zdravilih, ne morejo pa predpisovati receptov.

Avtomatsko so te vloge dodeljene vsem novim uporabnikom, ki ustrezajo pogojem:

– imajo poklic medicinske sestre (vseh nivojev) ali zobozdravstvenega asistenta ali babice IN z VZD za splošno in družinsko medicino ali pediatrijo v zunajbolnišnični dejavnosti (SkPok/Poklic MZ: 1/12; 1/13; 1/14; 1/15; 1/17; 1/31; 1/38 in VZD = 302; 327).

– imajo poklic zdravstveno administrativno sodelavec IN VZD splošno in družinsko medicino ali pediatrijo v zunajbolnišnični dejavnosti (SkPok/Poklic MZ: 2/11 in VZD = 302; 327).

Avtomatsko smo te vloge dodelili tudi obstoječim uporabnikom, ki ustrezajo tem pogojem.

Predpogoj je pravilen vpis v RIZDDZ (Registru izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu).

Poleg tega lahko začasen dostop odobri ali dodeli nadzornik organizacije.

Avtomatsko kreirane vloge so stalne (oziroma do zaključka zaposlitve), ročno kreirane vloge so začasne.

Urejanje stopnje nujnosti na napotnici in naročilu

Stopnjo nujnosti na e-napotnici lahko spreminja samo izdajatelj napotnice (napotovalec), in samo, dokler je ta v statusu “izdana”.

Izdajatelj napotnice je lahko primarni zdravnik ali specialist.

Če napotni zdravnik (specialist) po triaži ugotovi, da je potrebna sprememba stopnje nujnosti, lahko pacienta naroči s stopnjo nujnosti, ki se razlikuje od stopnje nujnosti na napotnici. To naredi tako, da ustvari naročilo z novo stopnjo nujnosti.

Šifra VZS ne velja več. Kaj z obstoječimi napotnicami in naročili?

V novi različici šifranta VZS so nekatere šifre postale neaktivne oz. neveljavne. Nadomestile so jih druge šifre.

Pravila za napotnice in naročila:

 • ni možno izdati napotnice za neveljavno šifro VZS
 • omogočena je uporaba obstoječe napotnice, ki je bila izdana za neveljavno šifro VZS. Za tako napotnico je možno ustvariti naročila, ki imajo veljavno šifro VZS.
 • ni možno ustvariti naročila z neveljavno šifro VZS
 • ni možen sprejem ali realizacija za naročilo, ki ima neveljaven VZS
 • za naročila, ki imajo neveljavno šifro VZS, in so v statusu “vpisan” ali “v izvajanju”, je z uporabo metode UpdateAppointments možno posodobiti šifro VZS na veljavno šifro

 

Kontrola roka za predložitev napotnice in roka za naročanje

Ko pacient prejme e-napotnico, se mora, glede na nujnost obravnave in v skladu z zakonodajo, na zdravstveno storitev naročiti:

 • stopnja nujnosti »nujno« – najpozneje naslednji dan
 • stopnja nujnosti »zelo hitro« – v sedmih koledarskih dneh
 • stopnja nujnosti »hitro« – v enaindvajsetih koledarskih dneh
 • stopnja nujnosti »redno« – v enaindvajsetih koledarskih dneh

Rok za predložitev e-napotnice začne teči naslednji dan po njeni izdaji, iztek roka na dela prost dan na roke ne vpliva.

Če e-napotnica izvajalcu ni predložena v navedenem roku, preneha veljati. Roki za predložitev e-napotnice veljajo za prvi pregled ali storitev, in so vezani na stopnjo nujnosti.

Ko pacient izvajalcu predloži napotnico v skladu z zgoraj navedenimi roki, ima izvajalec zdravstvene dejavnosti še dodaten rok za naročanje pacienta. Ima 5 dni na voljo za triažo napotnice in naročanje pacienta na zdravstveno storitev. Dodatno ima na voljo še 60 dni.

Rok za naročanje bo minil, če je:

 • minilo več kot 1+5 (=6) dni za napotnice stopnje nujnosti »nujno«,
 • minilo več kot 7+5+60 (=72) dni za napotnice stopnje nujnosti »zelo hitro«,
 • minilo več kot 21+5+60 (=86) dni za napotnice stopnje nujnosti »hitro« in »redno«.

Po tem roku bo napotnica iz statusa “izdana” prešla v status “neizkoriščena”, in naročanje s to napotnico ne bo več mogoče.

V primeru odpovedi prvega naročila na napotnici po izteku roka za naročanje, bo na voljo dodatnih 5 dni za pacienta za predložitev napotnice in 10 dni za izvajalca za triažo in naročanje.

Število odpovedi ni omejeno.

Kontrola roka za naročanje se ne izvaja za kontrolne preglede in porod. Prav tako se ne izvaja za preventivne programe.

 

 

Kdo lahko prekliče izdano napotnico?

Možen je preklic izdane e-napotnice.

Pravilo, ki velja za različici eNaročanja v2 in v3:

 • Preklic e-napotnice je omogočen za status “IZDANA”, če je RIZDDZ izdajatelja napotnice enak RIZDDZ-ju osebe, ki preklicuje napotnico.

Dodatno pravilo, ki velja samo za v3:

 • Preklic e-napotnice je omogočen za status “VPISANA”, če zahtevek za preklic e-napotnice prihaja iz ustanove, v kateri obstaja naročilo za to e-napotnico, pri čemer ustanova mora uporabljati različico eNaročanja v3.
 • V tem primeru je preklic omogočen vsem uporabniškim vlogam v varnostni shemi (evidenci uporabnikov eZdravja), ki lahko prikličejo metodo za preklic e-napotnice, in ni potrebno, da je RIZDDZ izdajatelja napotnice enak RIZDDZ-ju osebe, ki preklicuje napotnico.

Odpoved naročil, ki niso realizirana 30 dni po točnem terminu

Dne 10.10.2022 je bil vklopljen servis v eNaročanju, ki je bil izklopljen od marca 2020 zaradi epidemije.V skladu z zakonodajo (ZpacP 15.b. (3)) deluje servis tako:

Če obstaja točen termin (naročilo za pacienta ima točen datum in uro)  in centralni sistem eNaročanja ne dobi podatek o realizaciji, odpovedi ali prenaročanju 35 dni po terminu (pacient se ni opravičil),  odpove se navedeno naročilo, ki ni bilo realizirano. Odpovejo se še vsa preostala naročila na napotnici in sama napotnica (tudi naročila v prihodnosti!).

Odpoved nerealiziranih terminov, na katere se pacient ni oglasil in se po 30 dneh ni opravičil, in zaključevanje pripadajočih napotnic, ter odpoved preostalih terminov na napotnici, se izvaja vsakodnevno v skladu z zakonodajo.

Odgovornost izvajalcev zdravstvene dejavnosti je, da ustrezno zaključujejo termine. Imajo tri možnosti:

– pacient se je oglasil na termin, ki se označi kot izveden

– pacient se ni oglasil na termin in se je opravičil, termin se odpove z enim od razlogov za odpoved

– pacient se ni oglasil na termin in se je opravičil, pacientu se dodeli nov datum

Če izvajalec izvede enega od teh treh ukrepov, ne bo prišlo do odpovedi termina in zaključevanja napotnice s strani centralnega sistema eNaročanja.

Navedeno pravilo ne velja za ortodontske napotnice.

Obvestilo o ukinitvi SMS obveščanja o rezultatih testiranj na Covid-19

Obveščamo vas, da bo z dnem 6.5.2023 ukinjena storitev SMS obveščanja o rezultatih testov na COVID-19.

Odločitev o opustitvi je bila sprejeta zaradi izboljšane epidemiološke situacije ter podražitev SMS  s strani telekomunikacijskih operaterjev.

Še vedno velja obveznost beleženja rezultatov testov v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP), ki omogoča seznanitev z rezultatom izvajalcem zdravstvene dejavnosti preko njihovih informacijskih sistemov in pacientom preko portala zVEM. Tudi digitalna Covid potrdila o testiranju so še naprej na voljo.

Izvajalci testiranja morajo po 6.5.2023 v okviru storitve zagotoviti tudi obveščanje testirane osebe o rezultatu. Predlagamo, da paciente že pred izvedbo testa opozorite, da SMS obvestila ne bodo prejeli, ter jim pojasnite, da bo rezultat na voljo na mobilni aplikaciji zVEM. Paciente, ki zVEM aplikacije ne uporabljajo, pa morajo o rezultatu obvestiti izvajalci testiranja.

Priložen tudi  dopis, ki je bil posredovan izvajalcem testiranja.

Dopis_o_prenehanju_SMS_obvescanja_o_rezultatih_testiranj_P