Kaj je trajna napotnica in kdo jo lahko izda?

Od 1.8.2021 velja sprememba Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ), ki omogoča, da se za določena kronična stanja izda trajna napotnica. Večkratno, obdobno napotnico za omenjena kronična stanja lahko v trajno spremeni tudi specialist oz. napotni zdravnik.

Pravila za zdravnike napotovalce in napotne zdravnike:

Zdravnik napotovalec (na primarni ravni) lahko spremeni večkratno napotnico, ki jo je sam izdal, v trajno, dokler je napotnica v statusu “izdana” in ni v statusu “vpisana”.

Napotni zdravnik (specialist) lahko večkratno napotnico, ki jo je izdal zdravnik napotovalec, spremeni v trajno, dokler je napotnica v statusu “vpisana” ali “v uporabi” (pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti napotnega zdravnika).

Napotni zdravnik (specialist) lahko napotnico, ki jo je sam izdal, spremeni v trajno v vseh statusih napotnice “izdana”, “vpisana” in “v uporabi”.

Spremenjene zahteve za registracijo v portal zVEM

V juliju 2021 je izvedena nadgradnja evidence uporabnikov eZdravja (varnostna shema), s katero so se spremenile zahteve za registracijo v portal zVEM.
Davčna številka in EMŠO nista več obvezna podatka – edini obvezen podatek, brez katerega registracija/prijava v portal zVEM ni možna, je številka ZZZS (trajna, ne začasna za tujce, ki se začne s številko 9), seveda tudi ime, priimek in datum rojstva ter veljavni naslov elektronske pošte.

Vpogled v zdravstvene podatke otroka in EU digitalno COVID potrdilo v primeru podaljšane starševske pravice

Pri pridobivanju EU digitalnega COVID potrdila za otroka v primeru podaljšane starševske pravice so bile zaznane težave, ki se pospešeno rešujejo. Trenutno je tako potrdilo možno pridobiti pri osebnem zdravniku otroka in v lekarni. Ko bodo težave odpravljene, bodo starši za svojega otroka, za katerega imajo podaljšano starševsko pravico, potrdilo lahko pridobili prek portala zVEM.

Katere so bistvene značilnosti novega digitalnega COVID potrdila?

Slovenija bo v rokih, predvidenih na ravni EU (torej do konca junija) vzpostavila sistem za izdajo EU digitalnega COVID potrdila.

Bistvo novega potrdila je v tem, da so se države članice dogovorile za enoten element potrdila, ki pripomore k njegovi verodostojnosti. Gre za kodo QR, ki zagotavlja preverjanje, da je potrdilo podpisano z zaupanja vrednim digitalnim potrdilom s strani zdravstvene ustanove ali druge institucije, ki je v državi članici EU pooblaščena za izdajanje digitalnih COVID potrdil. Preverjanje te kode se lahko izvede ne glede na to, ali je potrdilo v tiskani obliki (torej na papirju) ali v mobilni napravi.

Čeprav se mu reče digitalno, se torej digitalno ne nanaša na to, da bi ga npr. lahko imeli samo v digitalnih napravah ali da bi ga lahko pridobili samo v digitalni obliki, ampak na dejstvo, da se ga da digitalno preveriti.

Preverijo ga policisti na mejah z aplikacijo, zaradi dogovora vseh držav članic pa lahko na vsaki meji preverijo podpis za vsakega izdajatelja v Evropi. Posamezna država članica namreč seznam tistih, ki lahko potrdilo izdajo, sporoči na skupni seznam in to je bistveni gradnik tega »kroga zaupanja«, ki ga pri izdaji potrdila in preverjanju vzpostavljamo.

Pomembno je opozoriti na vidik varstva osebnih podatkov. Ne glede na to, da se potrdilo uporablja za prehod meja, so na njem še vedno naši zdravstveni podatki. Za zaupanje državljanov je tako pomembno, da se z izdajo potrdila ne vzpostavlja nobena nova zbirka zdravstvenih podatkov. Nadzorni organi, ki preverjajo QR kode na potrdilih, nimajo dostopa do izvirnih zdravstvenih podatkov; podatki o naših testiranjih in cepljenjih ostajajo še naprej zgolj v državi, ki je potrdilo izdala. Ravno tako ni dovoljeno, da se bi ti podatki državljana ob prehodu meje lokalno hranili. Ne glede na to, kam greste na dopust, ne bo zabeležke o vaših cepljenjih ali testiranjih kjerkoli drugje v EU.

Sistem je odprt tudi za to, da se k njemu priključijo tretje države.

Ali je v primeru samoplačniškega testiranja obvezno posredovati podatke v CRPP?

V primeru samoplačniškega testiranja mora izvajalec testiranja obvezno zabeležiti pozitiven rezultat testa, in ga sporočiti v Centralni register podatkov o pacientu. V primeru pozitivnega testa HAG je potrebno osebo napotiti na test PCR. Pri negativnem rezultatu testa beleženje sicer ni obvezno, je pa potrebno za pridobitev uradnega potrdila o negativnem testu oz. EU digitalnega COVID potrdila.

Kje bomo državljani lahko dobili potrdilo?

V naslednjem tednu bodo vsi pacienti z dostopom do zVEM portala (z digitalnim potrdilom ali s smsPASS) lahko dostopali do svojih potrdil o cepljenju, testiranju ali prebolelosti.

Za vse, ki so vsaj enkrat cepljeni ali so prebolevniki s še veljavnim statusom prebolevnika (to velja 180 dni), boste v naslednjem tednu (predvidoma 1. teden julija) prejeli potrdilo v fizični obliki na dom na naslov za vročanje iz uradnih evidenc. Potrdilo bomo poslali vsem in s tem vsakemu prebivalcu, ki pogoje za prejem potrdila izpolnjuje, zagotovili potrdilo v pisni obliki.

Najkasneje 1.7. 2021  bodo vsi izvajalci testiranja in cepljenja dolžni na željo pacientov (če torej ti ne bodo izrecno rekli, da potrdila ne rabijo) brezplačno izdati EU digitalno COVID potrdilo v okviru storitve testiranja ali cepljenja.

V juliju bo objavljena še mobilna aplikacija, ki bo omogočala, da bomo lahko svoja potrdila nosili s seboj »v telefonu«, torej bomo do njih lahko kot prijavljeni uporabniki dostopali preko zVEM ali pa si bomo QR kodo poskenirali in imeli svojo »digitalno denarnico« vedno pri roki.

Kakšna je razlika v primerjavi s trenutnim portalom zVEM?

Novo potrdilo bo dostopno v portalu zVEM in bo tako dopolnilo seznam dokumentov, ki je v njem že na voljo: recepti, napotnice, izvidi, odpustna pisma in ostala zdravstvena dokumentacija.

Če ga primerjamo s sedanjimi potrdili (seznamom testiranj, dosedanjim potrdilom o cepljenju), je bistvena razlika dodatek kode QR, ki na papirju in v mobilnih napravah zagotavlja, da razlog, zakaj vas morda na kateri meji zavrnejo ali odredijo karanteno, ni dvom v to, ali je potrdilo neponarejeno in ali ga je izdala zaupanja vreden izvajalec zdravstvene dejavnosti. Ne bo potrebe po tem, da svojega zdravnika prosite, če se vam na izpisano zVEM potrdilo še podpiše in ga ožigosa. Ko se boste odpravili na dopust v katerokoli državo EU, ne boste v skrbeh, ali je vaše potrdilo v pravi obliki, ali bo kdo v njega podvomil oz. menil, da vam na njem manjka še kak podatek.

To ne bo pomenilo, da imetnik digitalnega potrdila avtomatsko ima omogočen prost vstop v vse države EU. Še vedno bo treba pogoje, ki jih za vstop predpisuje posamezna država, preveriti pred potovanjem. Za vstop v določeno državo lahko  zadostuje zgolj hitri test, nekatere države zahtevajo PCR test. V nekaterih državah zadostuje že prvi odmerek cepiva, druge zahtevajo polno cepljenje z obema odmerkoma. Razlikuje se lahko tudi čas veljavnosti (npr. koliko dni po cepljenju mora preteči, da se potrdilo šteje kot veljavno) Te omejitve pri vstopu še naprej določa vsaka država članica samostojno, odvisne pa so tudi od t4renutne epidemiološke situacije. Se pa intenzivne aktivnosti dogajajo tudi v smeri poenotenja pravil držav članic  s ciljem, da bi bil pristop enoten in bi vsa potrdila, ki se izdajo v državah članicah EU, veljala povsod . Upamo, da bo ta dogovor kmalu dosežen  in bo naše poletje brez skrbi ter da nam pred potovanjem in rezervacijo teh informacij ne bo potrebno iskati za vsako državo posebej.

Kaj se bo spremenilo po 1. juliju za naše državljane pri pridobivanju teh potrdil in dokazovanju PCT, predvsem kako je z vnašanjem rezultatov testiranj?

Glede samega vnosa testiranj in cepljenj ne pričakujemo večjih sprememb. Treba bo, tako kot do sedaj, podatke o testiranjih in cepljenjih v baze eZdravja vnesti čim prej. Podatki o testiranjih in cepljenih so v Centralnem registru podatkov o pacientih v upravljanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je pooblaščeni izdajatelj DCP. Dostop do potrdila bodo imeli pacienti preko portala zVEM ter  izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo testiranja in cepljenja, preko svojih informacijskih sistemov. NIJZ bo poskrbel za začetno pošiljanje potrdil po pošti. Proti plačilu bo potrdilo mogoče pridobiti tudi na drugih točkah izdaje, npr. v lekarnah.