Kontrola roka za predložitev napotnice in roka za naročanje

Ko pacient prejme e-napotnico, se mora, glede na nujnost obravnave in v skladu z zakonodajo, na zdravstveno storitev naročiti:

  • stopnja nujnosti »nujno« – najpozneje naslednji dan
  • stopnja nujnosti »zelo hitro« – v sedmih koledarskih dneh
  • stopnja nujnosti »hitro« – v enaindvajsetih koledarskih dneh
  • stopnja nujnosti »redno« – v enaindvajsetih koledarskih dneh

Rok za predložitev e-napotnice začne teči naslednji dan po njeni izdaji, iztek roka na dela prost dan na roke ne vpliva.

Če e-napotnica izvajalcu ni predložena v navedenem roku, preneha veljati. Roki za predložitev e-napotnice veljajo za prvi pregled ali storitev, in so vezani na stopnjo nujnosti.

Ko pacient izvajalcu predloži napotnico v skladu z zgoraj navedenimi roki, ima izvajalec zdravstvene dejavnosti še dodaten rok za naročanje pacienta. Ima 5 dni na voljo za triažo napotnice in naročanje pacienta na zdravstveno storitev. Dodatno ima na voljo še 60 dni.

Rok za naročanje bo minil, če je:

  • minilo več kot 1+5 (=6) dni za napotnice stopnje nujnosti »nujno«,
  • minilo več kot 7+5+60 (=75) dni za napotnice stopnje nujnosti »zelo hitro«,
  • minilo več kot 21+5+60 (=86) dni za napotnice stopnje nujnosti »hitro« in »redno«.

Po tem roku bo napotnica iz statusa “izdana” prešla v status “neizkoriščena”, in naročanje s to napotnico ne bo več mogoče.

V primeru odpovedi prvega naročila na napotnici po izteku roka za naročanje, bo na voljo dodatnih 5 dni za pacienta za predložitev napotnice in 10 dni za izvajalca za triažo in naročanje.

Število odpovedi ni omejeno.

Kontrola roka za naročanje se ne izvaja za kontrolne preglede in porod.

 

 

Kdo lahko prekliče izdano napotnico?

Možen je preklic izdane e-napotnice.

Pravilo, ki velja za različici eNaročanja v2 in v3:

  • Preklic e-napotnice je omogočen za status “IZDANA”, če je RIZDDZ izdajatelja napotnice enak RIZDDZ-ju osebe, ki preklicuje napotnico.

Dodatno pravilo, ki velja samo za v3:

  • Preklic e-napotnice je omogočen za status “VPISANA”, če zahtevek za preklic e-napotnice prihaja iz ustanove, v kateri obstaja naročilo za to e-napotnico, pri čemer ustanova mora uporabljati različico eNaročanja v3.
  • V tem primeru je preklic omogočen vsem uporabniškim vlogam v varnostni shemi (evidenci uporabnikov eZdravja), ki lahko prikličejo metodo za preklic e-napotnice, in ni potrebno, da je RIZDDZ izdajatelja napotnice enak RIZDDZ-ju osebe, ki preklicuje napotnico.

Odpoved naročil, ki niso realizirana 30 dni po točnem terminu

Dne 10.10.2022 je bil vklopljen servis v eNaročanju, ki je bil izklopljen od marca 2020 zaradi epidemije.V skladu z zakonodajo (ZpacP 15.b. (3)) deluje servis tako:

Če obstaja točen termin (naročilo za pacienta ima točen datum in uro)  in centralni sistem eNaročanja ne dobi podatek o realizaciji, odpovedi ali prenaročanju 35 dni po terminu (pacient se ni opravičil),  odpove se navedeno naročilo, ki ni bilo realizirano. Odpovejo se še vsa preostala naročila na napotnici in sama napotnica (tudi naročila v prihodnosti!).

Odpoved nerealiziranih terminov, na katere se pacient ni oglasil in se po 30 dneh ni opravičil, in zaključevanje pripadajočih napotnic, ter odpoved preostalih terminov na napotnici, se izvaja vsakodnevno v skladu z zakonodajo.

Odgovornost izvajalcev zdravstvene dejavnosti je, da ustrezno zaključujejo termine. Imajo tri možnosti:

– pacient se je oglasil na termin, ki se označi kot izveden

– pacient se ni oglasil na termin in se je opravičil, termin se odpove z enim od razlogov za odpoved

– pacient se ni oglasil na termin in se je opravičil, pacientu se dodeli nov datum

Če izvajalec izvede enega od teh treh ukrepov, ne bo prišlo do odpovedi termina in zaključevanja napotnice s strani centralnega sistema eNaročanja.

Navedeno pravilo ne velja za ortodontske napotnice.

Obvestilo o ukinitvi SMS obveščanja o rezultatih testiranj na Covid-19

Obveščamo vas, da bo z dnem 6.5.2023 ukinjena storitev SMS obveščanja o rezultatih testov na COVID-19.

Odločitev o opustitvi je bila sprejeta zaradi izboljšane epidemiološke situacije ter podražitev SMS  s strani telekomunikacijskih operaterjev.

Še vedno velja obveznost beleženja rezultatov testov v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP), ki omogoča seznanitev z rezultatom izvajalcem zdravstvene dejavnosti preko njihovih informacijskih sistemov in pacientom preko portala zVEM. Tudi digitalna Covid potrdila o testiranju so še naprej na voljo.

Izvajalci testiranja morajo po 6.5.2023 v okviru storitve zagotoviti tudi obveščanje testirane osebe o rezultatu. Predlagamo, da paciente že pred izvedbo testa opozorite, da SMS obvestila ne bodo prejeli, ter jim pojasnite, da bo rezultat na voljo na mobilni aplikaciji zVEM. Paciente, ki zVEM aplikacije ne uporabljajo, pa morajo o rezultatu obvestiti izvajalci testiranja.

Priložen tudi  dopis, ki je bil posredovan izvajalcem testiranja.

Dopis_o_prenehanju_SMS_obvescanja_o_rezultatih_testiranj_P

Dostop do zdravstvenih podatkov v zVEM za nesamostojne osebe med 15. in 18. letom

Trenutno je sistemsko neurejen položaj staršev otrok s posebnimi
potrebami, starimi med 15 in 18 let, v zvezi z dostopom do podatkov v portalu zVEM.
Sodišče namreč o osebi odloča šele ob dopolnjenem 18. letu.

Do ureditve v zakonodaji je možno za otroka zaprositi za novo osebno izkaznico.
Za njo zaprosijo starši. V kolikor obstajajo utemeljeni razlogi, se
lahko izda tudi brez podpisa osebe, za katero je izdana. Na novi osebni izkaznici sta digitalni
potrdili, ki se lahko preko SI-PASS prijavnega mehanizma uporabljata tudi za dostop do zVEM
portala. Osebna izkaznica se pošlje na naslov starša, ki je zanjo zaprosil.

Glede na informacije, ki jih je pridobilo Ministrstvo za zdravje, motnje v razvoju osebe niso razlog,
zaradi katerega se osebne izkaznice ne bi izdalo.
V letu 2022 in 2023 je Ministrstvo za javno upravo zagotovilo potrebno programsko opremo, ki omogoča uporabo
osebne izkaznice za SI-PASS prijavo z visoko ravnijo zanesljivosti, kar je potrebno za dostop do
zdravstvenih podatkov.

Glede na zakonodajo, ki zahteva izrecno zakonsko podlago za povezovanje z drugimi zbirkami,
dejstvom, da zakon, ki ureja pacientove pravice, daje podlago, da oseba samostojno odloča o
dostopu do svojih zdravstvenih podatkov z dopolnjenimi 15 leti, ter tem, da sodišče o podaljšani
skrbi odloča šele ob dopolnjenem 18. letu, je to zaenkrat edina pot, izvedljiva v okviru veljavnih
predpisov.

Veljavnost enkratne napotnice v različici v3 eNaročanja

V različici V3 eNaročanja imajo enkratne napotnice veljavnost eno leto od prvega sprejema. Po prvi realizaciji na enkratni V3 napotnici, ima izvajalec na voljo pet dni časa, da z isto napotnico ustvari nova naročila v svoji ustanovi. Po poteku pet dni izvajalec nima več možnosti za dodajanje naročil. Po realizaciji zadnjega naročila, napotnica dobi status “izkoriščena”.