Dostop do zdravstvenih podatkov v zVEM za nesamostojne osebe med 15. in 18. letom

Trenutno je sistemsko neurejen položaj staršev otrok s posebnimi
potrebami, starimi med 15 in 18 let, v zvezi z dostopom do podatkov v portalu zVEM.
Sodišče namreč o osebi odloča šele ob dopolnjenem 18. letu.

Do ureditve v zakonodaji je možno za otroka zaprositi za novo osebno izkaznico.
Za njo zaprosijo starši. V kolikor obstajajo utemeljeni razlogi, se
lahko izda tudi brez podpisa osebe, za katero je izdana. Na novi osebni izkaznici sta digitalni
potrdili, ki se lahko preko SI-PASS prijavnega mehanizma uporabljata tudi za dostop do zVEM
portala. Osebna izkaznica se pošlje na naslov starša, ki je zanjo zaprosil.

Glede na informacije, ki jih je pridobilo Ministrstvo za zdravje, motnje v razvoju osebe niso razlog,
zaradi katerega se osebne izkaznice ne bi izdalo.
V letu 2022 in 2023 je Ministrstvo za javno upravo zagotovilo potrebno programsko opremo, ki omogoča uporabo
osebne izkaznice za SI-PASS prijavo z visoko ravnijo zanesljivosti, kar je potrebno za dostop do
zdravstvenih podatkov.

Glede na zakonodajo, ki zahteva izrecno zakonsko podlago za povezovanje z drugimi zbirkami,
dejstvom, da zakon, ki ureja pacientove pravice, daje podlago, da oseba samostojno odloča o
dostopu do svojih zdravstvenih podatkov z dopolnjenimi 15 leti, ter tem, da sodišče o podaljšani
skrbi odloča šele ob dopolnjenem 18. letu, je to zaenkrat edina pot, izvedljiva v okviru veljavnih
predpisov.

Odpoved naročil, ki niso realizirana 30 dni po točnem terminu

Dne 10.10.2022 je bil vklopljen servis v eNaročanju, ki je bil izklopljen od marca 2020 zaradi epidemije.V skladu z zakonodajo (ZpacP 15.b. (3)) deluje servis tako:

Če obstaja točen termin (naročilo za pacienta ima točen datum in uro)  in centralni sistem eNaročanja ne dobi podatek o realizaciji, odpovedi ali prenaročanju 35 dni po terminu (pacient se ni opravičil),  odpove se navedeno naročilo, ki ni bilo realizirano. Odpovejo se še vsa preostala naročila na napotnici in sama napotnica (tudi naročila v prihodnosti!).

Odpoved nerealiziranih terminov, na katere se pacient ni oglasil in se po 30 dneh ni opravičil, in zaključevanje pripadajočih napotnic, ter odpoved preostalih terminov na napotnici, se izvaja vsakodnevno v skladu z zakonodajo.

Odgovornost izvajalcev zdravstvene dejavnosti je, da ustrezno zaključujejo termine.Imajo tri možnosti:

– pacient se je oglasil na termin, ki se označi kot izveden

– pacient se ni oglasil na termin in se je opravičil, termin se odpove z enim od razlogov za odpoved

– pacient se ni oglasil na termin in se je opravičil, pacientu se dodeli nov datum

Če izvajalec izvede enega od teh treh ukrepov, ne bo prišlo do odpovedi termina in zaključevanja napotnice s strani centralnega sistema eNaročanja.

Prijava v Teleradiologijo z digitalnim potrdilom (prijava z EueZ-CAS)

Prijava v Teleradiologijo je možna z digitalnim potrdilom. Možno je uporabiti digitalno potrdilo, ki se nahaja na profesionalni kartici (KDP ali NDP) ali KDP drugega priznanega slovenskega izdajatelja.

Več informacij o pravicah v Varnostni shemi, uporabi profesionalne kartice in digitalnih potrdilih si lahko preberete v pogostih vprašanjih: https://podpora.ezdrav.si/faq/kako-omogociti-delo-s-profesionalnimi-karticami-zzzs-za-prijavo-v-spletne-aplikacije/.

Uporabniške vloge in pravice v Teleradiologiji

Različne vloge omogočajo različen nabor funkcionalnosti. Kaj omogoča posamična vloga je razvidno v spodnji tabeli.

Podlago za pridobitev ustreznih pravic za Teleradiologijo, pridobi zdravstveni delavec z vpisom v RIZDDZ. Pravice so zabeležene v Varnostni shemi. Več informacij o pravicah v Varnostni shemi, profesionalni kartici in KDP si lahko preberete na FAQ Varnostne sheme: https://podpora.ezdrav.si/faq/kako-omogociti-delo-s-profesionalnimi-karticami-zzzs-za-prijavo-v-spletne-aplikacije/

Nekatere vloge je potrebno dodeliti ročno – dodeli jih nadzornik vaše organizacije. Katere vloge mora dodeliti Nadzornik organizacije, je razvidno iz spodnje tabele. Samodejna dodelitev vloge bo v prihodnosti urejena tudi za druge profile.

Vloge
  Zdravnik Zdravnik radiolog Radiološki inženir Radiološki inženir v KC Nadzornik Teleradiologije
Pravica Zdravniki drugih specialnosti (travmatologi…) Zdravnik z izobrazbo radiologa radiološki inženir, ki se nahaja v kontaktnem centru oseba, ki sme urejati nastavitve Teleradiologije
Ogled slike X X X X
Prenos iz lokalnega okolja –> TR X X X X
Prenos iz oddaljenega okolja –> TR X X X X
Prenos iz TR –> lokalno okolje X *a X *b X *b X *b
Prenos iz TR –> oddaljeno okolje X **
Spreminjanje nastavitev – katerim oddaljenim ustanovam je dovoljen prenos v lokalno okolje X
Spreminjanje nastavitev – katerim tipom uporabnikov je dovoljen prenos v lokalno okolje X
Spreminjanje prioritet prenosa X
NAČIN PRIDOBITVE VLOGE Ročno (nadzornik organizacije) Ročno (nadzornik organizacije) RIZDDZ (samodejno) Ročno (nadzornik organizacije) Ročno (nadzornik organizacije)

*a – Mora biti izpolnjen še pogoj / dovoljenje od lastne ustanove. Možnost je v admin vmesniku privzeto izključena

*b – Mora biti izpolnjen še pogoj / dovoljenje od lastne ustanove. Možnost je v admin vmesniku privzeto vključena

** Mora biti izpolnjen še pogoj / dovoljenje od oddaljene (ciljne) ustanove. Možnosti so v admin vmesniku privzeto vključene

 

What is the Patient information notice(PIN)?

A Patient Information Notices (PIN) is information outlining how a patient’s data is accessed, processed and stored by a participating European country for the purposes of healthcare.

It falls under EU General Data Protection Regulation (GDPR) and it is a legal document to which a patient gives or declines consent. Consent is not a one-time event, it can be withdrawn at any time. However, revocation will mean the patient cannot participate in the system.

The PIN itself is a requirement coming from Art. 13 (“Information to be provided where personal data are collected from the data subject”) & 14 (Information to be provided where personal data have not been obtained from the data subject”) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

PINs are of interest to:

  1. European citizens’ health data processing by cross-border eHealth services in their country of residence or in the country where they are travelling.
  2. Health professional seeking information in relation to their patients and how the patients’ health data will be processed by the cross border eHealth services in the patients’ country of residence or in their country of travel/treatment.

What is the NCPeH?

The Open NCP implementation will provide Health Care Professionals with key information in emergency situations and save unnecessary diagnostic procedures for EU Citizens abroad.
The Open NCP project supports the transfer of EU citizen’s data relating to the Patient Summary (PS) and Electronic Prescribing (eprescription) for unscheduled care. The goal is to enhance the continuity of care for individual citizens using a secure patient consent service and provide safe and high-quality transfer of healthcare information within EU member states.

Veljavnost enkratne napotnice v različici v3 eNaročanja

V različici V3 eNaročanja imajo enkratne napotnice veljavnost eno leto od prvega sprejema. Po prvi realizaciji na enkratni V3 napotnici, ima izvajalec na voljo pet dni časa, da z isto napotnico ustvari nova naročila v svoji ustanovi. Po poteku pet dni izvajalec nima več možnosti za dodajanje naročil. Po realizaciji zadnjega naročila, napotnica dobi status “izkoriščena”.