Kako se kot državljan prijavim v portal zVEM?

Prijava v portal zVEM za državljane je od 3.5.2021 možna samo prek storitve SI-PASS. Vsi uporabniki so ob prijavi v zVEM preusmerjeni na SI-PASS, kjer lahko za prijavo uporabijo ali kvalificirano digitalno potrdilo ali pa SMS-pass. Uporabniki, ki še nimajo računa SI-PASS, bodo pozvani, da si račun uredijo. Z digitalnim potrdilom to vzame samo minuto časa in se izvede samo enkrat. Uporabniki, ki imajo težave s storitvijo SI-PASS, se lahko obrnejo na pomoč uporabnikom na brezplačni telefonski številki 080 20 02.

Zakaj v primeru PCR-testa pacient dobi izvid v obliki zapisa PDF, pri hitrih testih pa ni dodatnega izvida?

PCR-testi so zahtevnejši, in se izvajajo v mikrobioloških laboratorijih. Laboratoriji izdajajo izvide v obliki zapisa PDF tako za teste na covid-19  kot tudi za druge mikrobiološke preiskave. Pri testu na covid-19 laboratorij poleg klasičnega izvida zabeleži tudi rezultat testa v strukturirani obliki, kar omogoča enotno sistematično spremljanje rezultatov in njihovo primerjavo z rezultati hitrih testov. Izvajalci hitrih testov zapisujejo samo rezultat testa v strukturirani obliki, dodatnih izvidov pa ne izdajajo.

Kaj pomeni podatek o ustreznosti hitrega antigenskega testa?

Podatek o ustreznosti hitrega antigenskega testa pomeni, ali je določen test priznan kot ustrezen za uporabo na območju Republike Slovenije. Ustreznost hitrih antigenskih testov presoja strokovna skupina Ministrstva za zdravje, ki objavlja aktualni veljavni seznam (šifrant) testov na spletni strani v rubriki “Ustreznost hitrih antigenskih testov”. Šifrant testov je dostopen tudi na spletni strani https://sifranti.nijz.si/covid-resitve/?sif=COVT_TES.

Če izvajalec testiranja želi uporabljati test, ki ga še ni v uradnem šifrantu testov, naj pošlje pobudo na e-naslov gp.mz@gov.si.

Ali moram po priklopu v omrežje zNet spremeniti še kakšno nastavitev?

Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo po priklopu v omrežje zNET implementirati spremembo v svojih lokalnih informacijskih sistemih, prek katerih dostopajo do eNaročanja.

Izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki so povezani s sistemom eNaročanja, in bodo v naslednjih dneh prešli na zNet, opozarjamo, da morajo spremeniti COS URL na naslednji način:

Možni načini priklopa v omrežje zNET za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti

Zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti so na voljo naslednji načini priklopa:

 

  1. VPN (Virtual Private Network) oz. povezava preko navideznega zasebnega omrežja, ki omogoča vzpostavitev varne zasebne povezave v omrežje zNET z uporabo programske opreme Cisco AnyConnect. Storitev je brezplačna.
  2. Dostop preko najema storitve in opreme pri ponudniku telekomunikacijskih storitev. Izvajalec mesečno plačuje telekomunikacijsko storitev na podlagi pogodbe, sklenjene s ponudnikom storitve.
  3. Priklop z lastno namensko opremo, ki ustreza tehničnim zahtevam dostopa do omrežja zNET. Tip opreme je predpisan s strani NIJZ. Lastnik opreme je izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki nosi stroške nakupa in vzdrževanja opreme ter enkratni strošek priklopa.
  4. Gostovanje na opremi javnega zavoda, v kolikor javni zavod to omogoči. Nekateri javni zavodi ponujajo zasebnikom, ki najemajo prostore na njihovi lokaciji, tudi najem telekomunikacijske infrastrukture za dostop do omrežja zNET. Tehnične in poslovne pogoje takšnega najema določa javni zavod – gostitelj.
  5. Posredni dostop preko ponudnika informacijske rešitve, ki se povezuje z eZdravjem.

 

  1. VPN – povezava preko navideznega zasebnega omrežja

Uporabnik rešitev eZdravja mora na svoji delovni postaji namestiti brezplačno programsko opremo Cisco AnyConnect z uporabniškim profilom SMS. Ob vsakokratni vzpostavitvi povezave se mora uporabnik predstaviti z uporabniškim imenom in geslom, dodatno pa še z enkratnim geslom, ki ga prejme preko sporočila SMS. Dvostopenjska avtentikacija je potrebna za vsako posamezno uporabniško povezavo oz. vsako delovno postajo, in sicer ob pričetku delovnika oz. pred prvo uporabo eZdravja. V primeru, da je pri posameznem izvajalcu več hkratnih uporabnikov eZdravja (delovnih postaj), mora le-ta vzdrževati več vzporednih povezav.

Omenjeni način povezave priporočamo za manjše izvajalce, ki imajo enostavna lokalna omrežja in manjše število uporabnikov eZdravja.

  1. Dostop preko najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev

Storitev vključuje najem povezave in tehnične opreme, ki le-to omogoča. Mesečni strošek storitve je odvisen od hitrosti in zanesljivosti prenosa podatkov ter od tega, ali zainteresirani izvajalec pri ponudniku uporablja tudi druge storitve (internet, televizija, telefon). Izvajalec plačuje mesečne stroške v skladu s pogodbo, ki jo sklene s ponudnikom. Zainteresiranim izvajalcem predlagamo, da se za podrobnejše informacije obrnejo neposredno na ponudnike telekomunikacijskih storitev, ki ponujajo najem tovrstnih povezav. Trenutno je to možno pri podjetjih Telekom Slovenije, Stelkom, Telemach in T2. Izvajalec, ki se odloči za tovrstno povezavo, ali pa želi pridobiti dodatne informacije, naj se obrne neposredno na ponudnika storitve. Ponudnikove kontaktne podatke je možno pridobiti na prvem nivoju podpore.

Omenjeni način povezave priporočamo uporabnikom, ki želijo čim preprostejšo ureditev priklopa oz. čim manj lastnega angažiranja pri vzdrževanju in uporabi storitve. Svetujemo ga tudi uporabnikom na območjih s slabimi možnostmi žičnih povezav.

  1. Priklop z namensko opremo v zasebni lasti izvajalca zdravstvene dejavnosti

NIJZ v skladu s tehničnimi in varnostnimi zahtevami omrežja zNET predpiše znamko oz. tip opreme. Trenutno sta potrjena modela usmerjevalnikov Cisco FPR1010-ASA-K9 in Cisco ISR 1100.

Izvajalec opremo nabavi sam, pri čemer nosi stroške opreme in vzdrževanja ter enkratni strošek priklopa v lastnem okolju. Stroške nastavitve namenske opreme krije upravljavec omrežja zNET (NIJZ). Stroške fizičnega priklopa na svoji lokaciji in nastavitve lokalnega omrežja plača izvajalec svojemu izbranemu vzdrževalcu lokalnega omrežja. V primeru okvar opreme stroške zamenjave oz. popravila nosi izvajalec (lastnik opreme). Ne glede na lastništvo je upravljanje usmerjevalnika, vključenega v omrežje zNET, izključno v odgovornosti upravljavca NIJZ.

V kolikor se več zainteresiranih izvajalcev nahaja na isti fizični lokaciji, si lahko isti usmerjevalnik deli več izvajalcev (pravnih oseb), pri čemer morajo vsi uradno zaprositi za dostop do omrežja zNET in posredovati vlogo na NIJZ. Vse nadaljnje stroške, ki nastanejo zaradi dodatnih priklopov oz. odklopov na usmerjevalniku, nosijo izvajalci sami.

Pri tem načinu priklopa je nujno, da ima izvajalec zdravstvene dejavnosti urejeno kompetentno tehnično podporo pri vzdrževanju lokalnega omrežja. Vzdrževalec lokalnega omrežja mora pri vzpostavitvi in vzdrževanju povezave sodelovati z vzdrževalcem omrežja zNET.

Omenjeni način priklopa priporočamo izvajalcem s kompleksnejšim lokalnim omrežjem (npr. ambulante na različnih lokacijah) ter tistim, pri katerih je na eni lokaciji večje število uporabnikov eZdravja.

  1. Gostovanje na opremi javnega zavoda

Javni zavodi dostopajo do omrežja zNET preko opreme, ki je v lasti Ministrstva za zdravje. V kolikor obstajajo tehnične možnosti in obojestranski poslovni interes, se lahko izvajalec s sedežem v prostorih javnega zavoda dogovori, da bo v omrežje zNET dostopal preko opreme le-tega. Poslovni dogovor se v tem primeru sklene med javnim zavodom – gostiteljem in izvajalcem – gostujočim zasebnikom. Z namenom evidentiranja uporabnikov morajo tudi v tem primeru javni zavodi in gostujoči zasebniki posredovati relevantne informacije upravljavcu omrežja zNET.

  1. Posredni dostop

Nekateri ponudniki informacijskih rešitev omogočajo uporabnikom oddaljeni dostop do aplikativne programske opreme (t. i. hosting rešitve, rešitve v oblaku). Na podlagi predhodnega dogovora med NIJZ ter ponudnikom oddaljenega dostopa se lahko uporabniku dodeli posredni dostop do omrežja zNET preko namenske opreme, ki je nameščena na lokaciji ponudnika. Izvajalec zdravstvene dejavnosti naj se o tej možnosti pozanima pri ponudniku svojega informacijskega sistema. Zainteresirani ponudniki se morajo predhodno posvetovati z NIJZ ter uskladiti tehnične in varnostne pogoje priklopa.

Kakšne so prednosti povezave v zNET s pomočjo namenske omrežne opreme?

Povezava v zNET s pomočjo namenske omrežne opreme je bolj prijazna do uporabnika in omogoča stalno povezavo izvajalca zdravstvene dejavnosti v varno zdravstveno omrežje zNET, kar v primeru povezave prek navideznega zasebnega omrežja (VPN) ni možno.  V primeru uporabe namenske omrežne opreme je povezava v zNET stalno vzpostavljena, kar med drugim omogoča pacientom naročanje na preglede prek eNaročanja v režimu 24/7. Povezava s pomočjo navideznega zasebnega omrežja (VPN) je zaradi varnosti časovno omejena na osem ur. Vzpostavitev povezave prek navideznega zasebnega omrežja (VPN) je za zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti sicer enostavna, vendar kljub temu predstavlja odvečen korak, ki zmanjšuje njihovo produktivnost. Poleg tega pri vzpostavitvi navideznega zasebnega omrežja (VPN) pride do prekinitev in omejitev dostopa osebnega računalnika do lokalnega omrežja, kar moti delovanje, zato vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti priporočamo povezavo v zNET s pomočjo namenske omrežne opreme.

Postopek vključitve v omrežje zNET

Varno zdravstveno omrežje zNET je komunikacijska infrastruktura tako za centralizirane IT storitve nacionalnega pomena kakor tudi za storitve IT, ki jih bodo zagotavljali posamezni akterji v zdravstvu prek certificiranih točk. Omrežje zNET zagotavlja varne in zanesljive povezave med vstopno točko, drugimi certificiranimi točkami in ključnimi akterji v zdravstvu.

Omrežje zNET ne vključuje lokalnih omrežij posameznih končnih točk ter sistemov (strežnikov in drugih naprav), ki so povezani na ta lokalna omrežja. Meja upravljanja omrežja zNET je vmesnik vstopne opreme omrežja zNET proti lokalnemu omrežju.

Postopek vključitve v omrežje zNET

Navodila za priklop za koncesionarje – za končne uporabnike