Kje lahko pridobim potrdilo o opravljenih testih na COVID-19?

Potrdilo o opravljenih testih na COVID-19 pacienti lahko pridobijo v portalu zVEM v razdelku “Dokumenti”, “Seznam testiranj na Covid-19”.
Dostop do dokumenta o opravljenih testih imajo tudi zdravstveni delavci prek svojih lokalnih informacijskih sistemov.

seznam testov covid

Kako se prijavim in registriram v portal zVEM?

Za registracijo in prijavo v portal zVEM potrebujete račun SI-PASS, ki ga ustvarite tukaj https://sicas.gov.si/IdP-RM-Front/register/start.htm.

V naslednjem koraku v portalu zVEM kliknite ”Če portala zVEM še niste uporabljali, kliknite za prvo prijavo in začetek uporabe.”

V primeru prejšnjih spodletelih poskusov je potrebno izbrati ”prezri navodila” za ponovno pošiljanje potrditvene povezave.

Če uporabljate digitalno kvalificirano potrdilo, bo najbolje, da prejeto povezavo kopirate in prilepite v brskalnik, kjer ste opravili registracijo.

Če potrditveno povezavo odprete v brskalniku, kjer certifikata, ki ga želite registrirati, še niste uporabljali, bo potrebno ponoviti postopek.

Če za dostop do portala zVEM uporabljate smsPASS, izbira brskalnika ni pomembna.

V ambulanti družinske medicine smo prejeli poročilo o napaki pri poročanju kazalnikov kakovosti.

V ambulantah družinske medicine so nekateri prejeli sporočilo s spodnjo vsebino:

Spoštovani! Vaše poročilo kazalnikov kakovosti ADM vsebuje kritične napake in je bilo zavrnjeno! Sporočilo je avtomatsko generirano, zato nanj ne odgovarjajte. Za vsa vprašanja v zvezi s poročanjem kazalnikov kakovosti se lahko obračate na elektronski naslov referencna-ambulanta@nijz.si. Napaka: Izvajalec glede na vnesen certifikat nima pravice vnosa kazalnikov za ambulanto s šifro XY.

Sporočilo je bilo poslano, ker je od 1.6.2021 ponovno vklopljeno preverjanje skladnosti certifikatov, ki pošiljajo podatke, s tistimi, ki so zapisani v bazi poročevalcev. Ambulante, ki v bazi nimajo zabeležene prave številke certifikata, so dobile obvestilo o napaki.

Dne 7.6.2021 bo začasno predvidoma do konca meseca kontrola ponovno izklopljena. V tem času bodo ambulante, ki so dobile sporočilo o napaki, sporočile pravo številko certifikata v pisarno za podporo ambulantam družinske medicine. Ambulante družinske medicine od 8.6.2021 lahko ponovno pošljejo mesečno poročilo o kazalnikih kakovosti.

Kako omogočiti eNaročanje znotraj omrežja zNET?

Od 3. novembra 2021 bo dostop do rešitev eZdravja možen le prek varnega zdravstvenega omrežja  zNET. Dostop iz interneta bo onemogočen.

To velja tudi za eNaročanje, zato smo pripravili nekaj pojasnil glede priklopa v zNet.

Priklop v omrežje zNet je mogoč na različne načine, kot je opisano na strani https://podpora.ezdrav.si/faq/mozni-nacini-priklopa-v-omrezje-znet-za-zasebne-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/. Pri tem je potrebno opozoriti, da zaradi značilnosti delovanja rešitve eNaročanje, ne priporočamo priklopa v omrežje zNET prek povezave VPN.

Problem pri uporabi povezave VPN za rešitev eNaročanje je v tem, da centralni sistem eNaročanja lahko dostopa do lokalnih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti le takrat, ko je povezava VPN vzpostavljena in aktivna. Centralni sistem eNaročanja mora dostopati do lokalnih sistemov vedno, ko želi od izvajalca pridobiti proste termine ali izvesti rezervacijo termina. Če izvajalec zdravstvene dejavnosti v trenutku povpraševanja ali rezervacije termina ne bo imel aktivne povezave VPN v zNET, e-naročanje pri tem izvajalcu ne bo mogoče.

Ko se izvajalec zdravstvene dejavnosti vključi v zNET, mora skrbnikom eZdravja in upravljavcu rešitve eNaročanje sporočiti le spremembo naslova URL za HOS. Dokler je izvajalec izven omrežja zNET  in se povezuje z eNaročanjem prek interneta, uporablja javni dinamični naslov IP. Ko se izvajalec vključi v zNET, mora za dostop do eNaročanja uporabljati zasebni statični naslov IP.

Spremembo podatkov izvajalec sporoči tako, da izpolni Excelovo tabelo, in jo pošlje skrbnikom in upravljavcem rešitve eNaročanja.

E-naročanje_Ustanove-produkcija_slv.xlsx

Poleg tega je pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti ob priklopu v omrežje zNET potrebno v lokalnih nastavitvah informacijskega sistema spremeniti lokacijo spletnega servisa centralnega sistema eNaročanja:

https://service.narocanje.ezdrav.si/COSWebServicePublic.asmx (znotraj zNET)

https://storitve.ezdrav.si/narocanje/service/COSWebServicePublic.asmx (izven zNET)

Ko je izvajalec zdravstvene dejavnosti vključen v zNET, mora biti stalno povezan v zNET. Kadar ni, servisi ne bodo delovali, zato izvajalec rešitve eNaročanja ne more uporabljati naizmenično znotraj in izven omrežja zNET!

Nekateri izvajalci zdravstvene dejavnosti ne vedo, ali so v nekem trenutku res povezani v omrežje zNET, oziroma ali je povezava VPN vzpostavljena.

Prvi vzrok za to, da povezava VPN ni vzpostavljena, je lahko time-out, ki po osmih urah aktivnosti samodejno prekine povezavo VPN.

Drugi vzrok pa je lahko ta, da je za določene rešitve eZdravja vključenost v omrežje zNET obvezna že sedaj (npr. CRPP, eRCO). VPN se morda vzpostavi tako le takrat, ko dejansko poteka izmenjava podatkov s temi sistemi. Odvisno od izvajalčevih nastavitev eNaročanja za zNET, lahko eNaročanje deluje le v primeru vzpostavljene povezave VPN, ali obratno, takrat kadar povezava ni vzpostavljena.

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

V začetku maja 2021 je začel veljati spremenjeni 196. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ). Tudi specialisti določenih specialnosti lahko izdajo napotnico, ne da bi pred tem prejeli napotnico s pooblastilom 3, torej lahko izdajo tako imenovano “prvo” napotnico.
V ta namen je bila v evidenci uporabnikov eZdravja izdelana nova vloga “zdravnik specialist napotovalec”. Če ima zdravnik to vlogo, lahko izda prvo napotnico brez predhodne napotnice s pooblastilom 3. Vloga se zdravnikom ne bo dodeljevala avtomatsko, pač pa mora ta po ustaljenem postopku zaprositi za vlogo, nadzornik organizacije pa mu jo potrdi ali zavrne. V centralni sistem eNaročanja je vgrajena uporaba vloge “zdravnik specialist napotovalec”.
Več podatkov o spremembah OZZ je na voljo na spletni strani ZZZS.

Kako so razvrščeni dokumenti, glede na čas njihovega nastanka? Zakaj se nekateri dokumenti pojavljajo z novejšim datumom, ki se ne ujema s časom zdravstvene obravnave?

V portalu zVEM uporabnik vidi dve vrsti dokumentov. Na vrhu seznama so samodejno generirani dokumenti, ki so ustvarjeni ob prijavi v portal zVEM in imajo vedno aktualni datum. Ti dokumenti povzemajo zadnje stanje najpomembnejših zapisov. To so Povzetek podatkov o pacientu (Patient Summary), Povzetek pisnih izjav volje pacienta, Osnovni podatki pacienta in Seznam testiranj na COVID-19. Datumi ostalih dokumentov odražajo čas posredovanja dokumenta v CRPP (Centralni register podatkov o pacientu). Izvajalci zdravstvenih storitev lahko podatke pošiljajo s časovnim zamikom (za nazaj); v tem primeru je datum, ki ga vidite v seznamu, poznejši od datuma zdravstvene storitve.

Zakaj izvajalec cepljenja ne vidi podatkov o cepljenju v modulu eRCO?

Izvajalec cepljenja naj se najprej obrne na programsko hišo, ki vzdržuje lokalni ambulantni program (informacijsko rešitev). Programska hiša mora izvajalcu pokazati, na kakšen način lahko preveri, ali so podatki o cepljenju bili poslani v Centralni register podatkov o pacientu in register cepljenja eRCO. Če so podatki bili poslani, mora izvajalec preveriti, ali je prišlo do napake pri pošiljanju.
Izvajalec cepljenja (zdravnik) lahko preveri vpis cepljenja tudi v Povzetku podatkov o pacientu (PPOP). Če podatka o cepljenju ni v PPOP, ga ne bo tudi v registru cepljenja eRCO. Če je podatek o cepljenju na voljo v PPOP, v modulu eRCO pa ne, se obrnite na podporo eZdravja na podpora@ezdrav.si. Enako velja za popravke na podatkih o cepljenjih in brisanje cepljenj.
Izvajalce cepljenja prosimo, da najprej vedno preverijo, ali so bili podatki o cepljenju poslani iz lokalnega ambulantnega programa v eZdravje (CRPP in eRCO). Če so podatki bili poslani, v eRCO pa niso na voljo, se obrnite na podporo eZdravja. Za hitrejše reševanje zahtevka, na varen način sporočite tudi številko KZZ pacienta.

Zakaj pacient v portalu zVEM ne vidi vpisanega cepljenja za COVID-19?

Izvajalec cepljenja za COVID-19 je odgovoren za pošiljanje podatkov v register cepljenja eRCO. Če pacient v portalu zVEM ne vidi vpisanega cepljenja, naj se najprej obrne na izvajalca cepljenja, ki bo preveril, ali so bili podatki o cepljenju poslani v Centralni register podatkov o pacientu in v register cepljenja eRCO.