Veljavnost enkratne napotnice v različici v3 eNaročanja

V različici V3 eNaročanja imajo enkratne napotnice veljavnost eno leto od prvega sprejema. Po prvi realizaciji na enkratni V3 napotnici, ima izvajalec na voljo pet dni časa, da z isto napotnico ustvari nova naročila v svoji ustanovi. Po poteku pet dni izvajalec nima več možnosti za dodajanje naročil. Po realizaciji zadnjega naročila, napotnica dobi status “izkoriščena”.

Prijava v Teleradiologijo z digitalnim potrdilom (prijava z EueZ-CAS)

Prijava v Teleradiologijo je možna z digitalnim potrdilom. Možno je uporabiti digitalno potrdilo, ki se nahaja na profesionalni kartici (KDP ali NDP) ali KDP drugega priznanega slovenskega izdajatelja.

Več informacij o pravicah v Varnostni shemi, uporabi profesionalne kartice in digitalnih potrdilih si lahko preberete v pogostih vprašanjih: https://podpora.ezdrav.si/faq/kako-omogociti-delo-s-profesionalnimi-karticami-zzzs-za-prijavo-v-spletne-aplikacije/.

Uporabniške vloge in pravice v Teleradiologiji

Različne vloge omogočajo različen nabor funkcionalnosti. Kaj omogoča posamična vloga je razvidno v spodnji tabeli.

Podlago za pridobitev ustreznih pravic za Teleradiologijo, pridobi zdravstveni delavec z vpisom v RIZDDZ. Pravice so zabeležene v Varnostni shemi. Več informacij o pravicah v Varnostni shemi, profesionalni kartici in KDP si lahko preberete na FAQ Varnostne sheme: https://podpora.ezdrav.si/faq/kako-omogociti-delo-s-profesionalnimi-karticami-zzzs-za-prijavo-v-spletne-aplikacije/

Nekatere vloge je potrebno dodeliti ročno – dodeli jih nadzornik vaše organizacije. Katere vloge mora dodeliti Nadzornik organizacije, je razvidno iz spodnje tabele. Samodejna dodelitev vloge bo v prihodnosti urejena tudi za druge profile.

Vloge
  Zdravnik Zdravnik radiolog Radiološki inženir Radiološki inženir v KC Nadzornik Teleradiologije
Pravica Zdravniki drugih specialnosti (travmatologi…) Zdravnik z izobrazbo radiologa radiološki inženir, ki se nahaja v kontaktnem centru oseba, ki sme urejati nastavitve Teleradiologije
Ogled slike X X X X
Prenos iz lokalnega okolja –> TR X X X X
Prenos iz oddaljenega okolja –> TR X X X X
Prenos iz TR –> lokalno okolje X *a X *b X *b X *b
Prenos iz TR –> oddaljeno okolje X **
Spreminjanje nastavitev – katerim oddaljenim ustanovam je dovoljen prenos v lokalno okolje X
Spreminjanje nastavitev – katerim tipom uporabnikov je dovoljen prenos v lokalno okolje X
Spreminjanje prioritet prenosa X
NAČIN PRIDOBITVE VLOGE Ročno (nadzornik organizacije) Ročno (nadzornik organizacije) RIZDDZ (samodejno) Ročno (nadzornik organizacije) Ročno (nadzornik organizacije)

*a – Mora biti izpolnjen še pogoj / dovoljenje od lastne ustanove. Možnost je v admin vmesniku privzeto izključena

*b – Mora biti izpolnjen še pogoj / dovoljenje od lastne ustanove. Možnost je v admin vmesniku privzeto vključena

** Mora biti izpolnjen še pogoj / dovoljenje od oddaljene (ciljne) ustanove. Možnosti so v admin vmesniku privzeto vključene

 

Kdo je nadzornik organizacije in kdo nadzornik Teleradiologije?

Nadzornik organizacije je oseba, ki je za vašo ustanovo najverjetneje že določena, in že danes v varnostni shemi ureja vloge uporabnikov za druge storitve eZdravja.
V pogosto zastavljenih vprašanjih za varnostno shemo lahko izveste, kako pridobiti to vlogo: https://podpora.ezdrav.si/faq/kdo-potrjuje-vloge-v-varnostni-shemi/

Nadzornik teleradiologije lahko za vašo ustanovo v administraciji Teleradiologije nastavi, katerim vrstam uporabnikov je dovoljeno prenašati preiskave v vaše lokalno okolje.

Nadzornik teleradiologije naj bo oseba, ki pozna organizacijo vaše ustanove. Priporočamo, da je to vodja radiološkega oddelka ali vaš informatik, ki zna oceniti vpliv takih odločitev na vaš sistem.

Vlogo nadzornik teleradiologije lahko dodeli vaš nadzornik organizacije v varnostni shemi.

What is the Patient information notice(PIN)?

A Patient Information Notices (PIN) is information outlining how a patient’s data is accessed, processed and stored by a participating European country for the purposes of healthcare.

It falls under EU General Data Protection Regulation (GDPR) and it is a legal document to which a patient gives or declines consent. Consent is not a one-time event, it can be withdrawn at any time. However, revocation will mean the patient cannot participate in the system.

The PIN itself is a requirement coming from Art. 13 (“Information to be provided where personal data are collected from the data subject”) & 14 (Information to be provided where personal data have not been obtained from the data subject”) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

PINs are of interest to:

  1. European citizens’ health data processing by cross-border eHealth services in their country of residence or in the country where they are travelling.
  2. Health professional seeking information in relation to their patients and how the patients’ health data will be processed by the cross border eHealth services in the patients’ country of residence or in their country of travel/treatment.

What is the NCPeH?

The Open NCP implementation will provide Health Care Professionals with key information in emergency situations and save unnecessary diagnostic procedures for EU Citizens abroad.
The Open NCP project supports the transfer of EU citizen’s data relating to the Patient Summary (PS) and Electronic Prescribing (eprescription) for unscheduled care. The goal is to enhance the continuity of care for individual citizens using a secure patient consent service and provide safe and high-quality transfer of healthcare information within EU member states.

Kaj je trajna napotnica in kdo jo lahko izda?

Od 1.8.2021 velja sprememba Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ), ki omogoča, da se za določena kronična stanja izda trajna napotnica. Večkratno, obdobno napotnico za omenjena kronična stanja lahko v trajno spremeni tudi specialist oz. napotni zdravnik.

Pravila za zdravnike napotovalce in napotne zdravnike:

Zdravnik napotovalec (na primarni ravni) lahko spremeni večkratno napotnico, ki jo je sam izdal, v trajno, dokler je napotnica v statusu “izdana” in ni v statusu “vpisana”.

Napotni zdravnik (specialist) lahko večkratno napotnico, ki jo je izdal zdravnik napotovalec, spremeni v trajno, dokler je napotnica v statusu “vpisana” ali “v uporabi” (pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti napotnega zdravnika).

Napotni zdravnik (specialist) lahko napotnico, ki jo je sam izdal, spremeni v trajno v vseh statusih napotnice “izdana”, “vpisana” in “v uporabi”.

Kaj je SiNCP?

SiNCP (Slovenia National Contact Point for eHealth) je Nacionalna kontaktna točka za e-zdravje. Predstavlja tako organizacijsko enoto na NIJZ kot tehnično rešitev za podporo čezmejni izmenjavi podatkov o pacientih.

Kako pridobim potrdilo o izdani e-napotnici?

Pacient od zdravnika napotovalca, ki je izdal e-napotnico, prejme natisnjeno potrdilo o izdani e-napotnici. Če želi, ima pacient v portalu zVEM možnost izpisa potrdila o izdani e-napotnici, tako da na seznamu e-napotnic izbere želeno e-napotnico in klikne “Izpiši PDF (A4)”.