Referenčne ambulante

Kako pridobim uporabniško ime in geslo?

Zahtevek s podatki (ime in priimek, elektronski naslov, telefon, referenčna ambulanta, v kateri oseba dela in njena funkcija – diplomirana medicinska sestra, zdravnica, sestra) pošljite na naslov referencna-ambulanta@nijz.si. Na osnovi tega zahtevka vam bodo dodelili pravice za posamezno ambulanto. O spremembi delovnega mesta oz. ob morebitni zamenjavi delodajalca obvestite projektno pisarno, pri čemer vam bodo dodeli nove pravice.