Referenčne ambulante

V ambulanti družinske medicine smo prejeli poročilo o napaki pri poročanju kazalnikov kakovosti.

V ambulantah družinske medicine so nekateri prejeli sporočilo s spodnjo vsebino:

Spoštovani! Vaše poročilo kazalnikov kakovosti ADM vsebuje kritične napake in je bilo zavrnjeno! Sporočilo je avtomatsko generirano, zato nanj ne odgovarjajte. Za vsa vprašanja v zvezi s poročanjem kazalnikov kakovosti se lahko obračate na elektronski naslov referencna-ambulanta@nijz.si. Napaka: Izvajalec glede na vnesen certifikat nima pravice vnosa kazalnikov za ambulanto s šifro XY.

Sporočilo je bilo poslano, ker je od 1.6.2021 ponovno vklopljeno preverjanje skladnosti certifikatov, ki pošiljajo podatke, s tistimi, ki so zapisani v bazi poročevalcev. Ambulante, ki v bazi nimajo zabeležene prave številke certifikata, so dobile obvestilo o napaki.

Dne 7.6.2021 bo začasno predvidoma do konca meseca kontrola ponovno izklopljena. V tem času bodo ambulante, ki so dobile sporočilo o napaki, sporočile pravo številko certifikata v pisarno za podporo ambulantam družinske medicine. Ambulante družinske medicine od 8.6.2021 lahko ponovno pošljejo mesečno poročilo o kazalnikih kakovosti.