Poseg v omrežje eZdravje, 11. 5. 2022 med 22:00 do 23:00

11. 5. 2022, od 22:00 do 23:00 bo opravljen vzdrževalni poseg v omrežju eZdravje. Med postopkom posegom lahko pride do kratkih motenj v omrežju. Lahko pride do motenj ali počasnega delovanja interneta v intervalu 5 do 10 minut.