Nedelovanje strani eRCO

Obveščamo vas, da so tehnične težave pri dostopu do spletne strani https://cepi.ezdrav.si. Spletna stran določenim uporabnikom javlja: “Nimate pravic za ogled te vsebine!” Čeprav ima uporabnik ustrezne pravice v varnostni shemi EZDRAV, vam stran javi, da teh pravic nimate.
Težavo odpravljamo.