Izpad ZNET, 9.02.2024

Trenutno identificiramo večje omrežne težave pri T2-ponudniku delno na Telekom-u.

V kolikor imate T2-ponudnika Interneta  bo potrebno počakati na ureditev komunikacijskih težav.