Težave pri pošiljanju podatkov v eRCO, 24.06.2021, 9:54

Zaradi izpada prevzema iz IH v eRCO se podatki ne prenašajo pravilno. Prevzem je ponovno zagnan in bi moral delovati nemoteno v roku dveh ur.

eRCO baza je urejena – storitve bi morale delovati nemoteno.