Testiranje na COVID-19

Kaj se zgodi ob vnosu rezultata testa v CRPP?

Rezultat testa na COVID-19 je nemudoma dostopen vsem zdravstvenim delavcem, ki imajo preko svojih informacijskih sistemov dostop do CRPP in obravnavajo paciente.

Pacient lahko rezultat vidi na portalu zVEM. Sproži se avtomatsko obveščanje po SMS, v kolikor je pacient izbral ta način obveščanja. Sproži se tudi posredovanje podatkov vstopnim točkam, da lahko same obveščano paciente.

V kolikor je rezultat pozitiven, se avtomatsko prenese v Evidenco nalezljivih bolezni (zbirka NIJZ 48)