Testiranje na COVID-19

Sem izvajalec hitrih antigenskih testov na COVID-19. Katere pogoje moram izpolnjevati za posredovanje rezultatov v CRPP?

  1. Prijava v RIZDDZ

Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti (pravne osebe) se morajo registrirati, pri čemer pridobijo enolični identifikator (šifro izvajalca).

Več informacij najdete tukaj https://www.nijz.si/sl/podatki/izvajalci-zdravstvene-dejavnosti.

  1. Vključitev v varno zdravstveno omrežje zNET

Informacije o  postopku in možnih načinih vključitve najdete na spletnih straneh eZdravja:

https://podpora.ezdrav.si/?faq=zanima-me-kako-se-lahko-vkljucim-v-omrezje-znet

https://podpora.ezdrav.si/?faq=mozni-nacini-priklopa-v-omrezje-znet-za-zasebne-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti

Izvajalci zdravstvene dejavnosti naj se za pomoč pri oddaji vloge za dostop do zNET obrnejo na podporo eZdravja (podpora@ezdrav.si). Oseba, ki oddaja vlogo, potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo (npr. SIGEN-CA, POSTArCA,  Halcom, NLB).

  1. Pridobitev aplikacijskega ključa (API Key)

Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti za svoj lokalni informacijski sistem pridobi identifikacijski ključ, t.i. API key, ki označuje njegove  transakcije v CRPP in pomeni vstopnico za aplikacijski vmesnik. Dodeljuje ga vzdrževalec CRPP, vzdrževalec lokalnega informacijskega sistema pa ga mora vgraditi v programsko rešitev. V kolikor je izvajalec že vključen v eNaročanje, API Key že ima in istega uporabi tudi za zapisovanje rezultatov COVID testov. Za pridobitev API Key se obrnite na podporo eZdravja  na e-naslov podpora@ezdrav.si.

  1. Pridobitev ustrezno prilagojenega informacijskega sistema oziroma nadgradnja obstoječega lokalnega informacijskega sistema za posredovanje podatkov v CRPP

Lokalni informacijski sistem se za obdelavo zdravstvene dokumentacije mora povezati s CRPP tako, da bo omogočil posredovanje strukturiranih podatkov, kar vključuje uporabo predpisanih šifrantov. Informacijski sistem mora podpreti posredovanje podatkov o rezultatih testa ter popravljanje oz. brisanje v primeru napak.  Informacije za razvijalce informacijskih sistemov so na voljo v tehnični dokumentaciji. Za pridobitev dostopa do tehnične dokumentacije naj se razvijalci obrnejo na e-naslov crpp@nijz.si.

V kolikor izvajalec podatke posreduje v CRPP izključno zaradi hitrih testov in ne ustvarja nobene druge zdravstvene dokumentacije, lahko uporabi spletno rešitev zVEM+ za vnos rezultat testov COVID-19. Več informacij lahko najdete tukaj Uporabniška navodila za poročanje rezultatov testov COVID v CRPP.

Splošne informacije o CRPP najdete na spletnih straneh eZdravja (CRPP) ter v uporabniškem priročniku.