Testiranje na COVID-19

Kje lahko pridobim potrdilo o opravljenih testih na COVID-19?

Potrdilo o opravljenih testih na COVID-19 pacienti lahko pridobijo v portalu zVEM v razdelku “Dokumenti”, “Seznam testiranj na Covid-19”.
Dostop do dokumenta o opravljenih testih imajo tudi zdravstveni delavci prek svojih lokalnih informacijskih sistemov.
Dokument vsebuje rezultate vseh opravljenih PCR in hitrih testov ne glede na rezultat in vrsto testa. Za teste pred 24.6.2021 je naveden samo datum, za novejše pa tudi ura odvzema vzorca.

seznam testov covid
EU digitalno COVID potrdilo (EU DCP) je mogoče pridobiti samo za zadnji negativni test, od katerega ni preteklo več kot 8 dni. Na voljo sta ločeni potrdili za PCR test in hitri antigenski test.
DCP je na voljo samo za tiste hitre antigenske teste, ki se na hajajo na skupni listi EU medsebojno primerljivih in priznanih testov.