Katere so zakonske podlage za zbiranje podatkov v eZdravju? Kateri podatki o posameznikih se zbirajo?

Zakonska podlaga za zbiranje podatkov v eZdravju je Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18)) (ZZPPZ). Podatki, ki se zbirajo v CRPP, so opredeljeni v členu 14b ZZPPZ. Podatki, ki se zbirajo v ostalih zbirkah eZdravja, so opredeljeni v Prilogi 2 ZZPPZ.