Prijava z uporabniškim imenom in geslom ni več na voljo za Teleradiologijo

Prijava z uporabniškim imenom in geslom se ukinja in novih dostopov za Teleradiologijo na ta način ni več možno pridobiti.