Uporabniške vloge in pravice v Teleradiologiji

Različne vloge omogočajo različen nabor funkcionalnosti. Kaj omogoča posamična vloga je razvidno v spodnji tabeli.

Podlago za pridobitev ustreznih pravic za Teleradiologijo, pridobi zdravstveni delavec z vpisom v RIZDDZ. Pravice so zabeležene v Varnostni shemi. Več informacij o pravicah v Varnostni shemi, profesionalni kartici in KDP si lahko preberete na FAQ Varnostne sheme: https://podpora.ezdrav.si/faq/kako-omogociti-delo-s-profesionalnimi-karticami-zzzs-za-prijavo-v-spletne-aplikacije/

Nekatere vloge je potrebno dodeliti ročno – dodeli jih nadzornik vaše organizacije. Katere vloge mora dodeliti Nadzornik organizacije, je razvidno iz spodnje tabele. Samodejna dodelitev vloge bo v prihodnosti urejena tudi za druge profile.

Vloge
  Zdravnik Zdravnik radiolog Radiološki inženir Radiološki inženir v KC Nadzornik Teleradiologije
Pravica Zdravniki drugih specialnosti (travmatologi…) Zdravnik z izobrazbo radiologa radiološki inženir, ki se nahaja v kontaktnem centru oseba, ki sme urejati nastavitve Teleradiologije
Ogled slike X X X X
Prenos iz lokalnega okolja –> TR X X X X
Prenos iz oddaljenega okolja –> TR X X X X
Prenos iz TR –> lokalno okolje X *a X *b X *b X *b
Prenos iz TR –> oddaljeno okolje X **
Spreminjanje nastavitev – katerim oddaljenim ustanovam je dovoljen prenos v lokalno okolje X
Spreminjanje nastavitev – katerim tipom uporabnikov je dovoljen prenos v lokalno okolje X
Spreminjanje prioritet prenosa X
NAČIN PRIDOBITVE VLOGE Ročno (nadzornik organizacije) Ročno (nadzornik organizacije) RIZDDZ (samodejno) Ročno (nadzornik organizacije) Ročno (nadzornik organizacije)

*a – Mora biti izpolnjen še pogoj / dovoljenje od lastne ustanove. Možnost je v admin vmesniku privzeto izključena

*b – Mora biti izpolnjen še pogoj / dovoljenje od lastne ustanove. Možnost je v admin vmesniku privzeto vključena

** Mora biti izpolnjen še pogoj / dovoljenje od oddaljene (ciljne) ustanove. Možnosti so v admin vmesniku privzeto vključene