Želim si ogledati prenešeno preiskavo

Pri prenosu preiskave je potrebno določiti ciljno lokacijo.

V kolikor izberete TELEPACS, si bo možno preiskavo ogledati v spletnem teleradiološkem prikazovalniku. Ob koncu prenosa se bo v zadnjem stolpcu prikazal gumb “Odpri slike”. V kolikor je slika že na TELEPACS-u, se prenos ne izvede. V sporočilu o neizvedenem prenosu se prikaže povezava na sliko.

V kolikor je ciljna lokacija vaša ustanova, si preiskavo ogledate v vašem okolju, z vašimi lokalnimi orodji.