Dostop do zdravstvenih podatkov v zVEM za nesamostojne osebe med 15. in 18. letom

Trenutno je sistemsko neurejen položaj staršev otrok s posebnimi
potrebami, starimi med 15 in 18 let, v zvezi z dostopom do podatkov v portalu zVEM.
Sodišče namreč o osebi odloča šele ob dopolnjenem 18. letu.

Do ureditve v zakonodaji je možno za otroka zaprositi za novo osebno izkaznico.
Za njo zaprosijo starši. V kolikor obstajajo utemeljeni razlogi, se
lahko izda tudi brez podpisa osebe, za katero je izdana. Na novi osebni izkaznici sta digitalni
potrdili, ki se lahko preko SI-PASS prijavnega mehanizma uporabljata tudi za dostop do zVEM
portala. Osebna izkaznica se pošlje na naslov starša, ki je zanjo zaprosil.

Glede na informacije, ki jih je pridobilo Ministrstvo za zdravje, motnje v razvoju osebe niso razlog,
zaradi katerega se osebne izkaznice ne bi izdalo.
V letu 2022 in 2023 je Ministrstvo za javno upravo zagotovilo potrebno programsko opremo, ki omogoča uporabo
osebne izkaznice za SI-PASS prijavo z visoko ravnijo zanesljivosti, kar je potrebno za dostop do
zdravstvenih podatkov.

Glede na zakonodajo, ki zahteva izrecno zakonsko podlago za povezovanje z drugimi zbirkami,
dejstvom, da zakon, ki ureja pacientove pravice, daje podlago, da oseba samostojno odloča o
dostopu do svojih zdravstvenih podatkov z dopolnjenimi 15 leti, ter tem, da sodišče o podaljšani
skrbi odloča šele ob dopolnjenem 18. letu, je to zaenkrat edina pot, izvedljiva v okviru veljavnih
predpisov.