Pri specialističnem pregledu sem prejel izvid, vendar ga ne vidim v razdelku »Dokumenti«. Zakaj?

Podatki so vidni na portalu zVEM, če so jih izvajalci zdravstvene dejavnosti shranili v Centralni register podatkov o pacientih. Možno je, da zdravniki, ki so vas obravnavali, niso ničesar zapisali oz. so podatke shranili samo v lokalni informacijski sistem, niso pa jih posredovali v CRPP.

Nekatere večje ustanove in večina zasebnih zdravstvenih izvajalcev še ne pošilja podatkov v CRPP. Najpogosteje je razlog v tem, da še niso ustrezno prilagodili lokalnih informacijskih  sistemov.

Predlagamo vam, da v se zvezi z manjkajočimi podatki obrnete na zdravstvene ustanove, kjer ste bili obravnavani.