Reševanje težav z dostopom do zVEM za fizične osebe v primeru težav z odjemalskim potrdilom

Nekateri končni uporabniki imajo težave z dostopom do portala zVEM. Pogosto je vzrok odsotnost odjemalskega potrdila.

Ob taki težavi se lahko najprej preveri stanje pošiljanja odjemalskega digitalnega potrdila za tiste, ki prijavljajo težave s prijavo v zVEM:

Prvi korak:

  1. Preverite delovanje na naslovu https://storitve.ezdrav.si/servis/preveriDostopnost, in centru za pomoč uporabnikom posredujte rezultat preizkusa.
  2. Predlagamo tudi, da delovanje preizkusite v različnih brskalnikih.

Če je vsebina SSL_CLIENT_CERT: <vrednost> prazna, to pomeni, da uporabnikov sistem ne posreduje kvalificiranega digitalnega potrdila.

Drugi korak (če je vrednost SSL_CLIENT_CERT prazna, ali če je prisotna napaka, da ni bilo posredovano odjemalsko potrdilo):

  1. Preverite veljavnost digitalnega potrdila, ali je morda poteklo.
  2. Če je potrdilo veljavno, preverite delovanje dostopa z digitalnim potrdilom v drugem brskalniku.
  3. Če dostop do zVEM še vedno ne deluje, preverite delovanje dostopa z digitalnim potrdilom v drugem računalniku.
  4. Preverite delovanje dostopa z digitalnim potrdilom do drugih javnih storitev z istim digitalnim potrdilom

Če uporabljate rešitev za napredno zaščito spletnih mest kot je na primer »Avast Web shield« morate med izjeme dodati naslov https://zvem.ezdrav.si in https://storitve.ezdrav.si.