Na koga naj se obrnem za natančnejše podatke o vpogledih v svojo zdravstveno dokumentacijo? Ali lahko pridobim poimenske podatke oseb (zdravstvenih delavcev), ki dostopajo do mojih podatkov?

NIJZ kot skrbnik sistema eZdravje nima pooblastil niti za vprašanja o konkretni vsebini zdravstvene dokumentacije niti za razkrivanje osebnih podatkov zdravstvenih delavcev, ki obdelujejo zdravstveno dokumentacijo. Revizijska sled, ki je pacientom na voljo v portalu zVEM, vsebuje podatke o zdravstveni ustanovi (pravni osebi), ne pa tudi o zdravstvenem delavcu (fizični osebi).
V kolikor menite, da gre za nepooblaščen dostop, se obrnite na zdravstveno ustanovo, kjer ste bili obravnavani oz. kjer je bil izveden vpogled v vaše podatke.
V kolikor bi po pojasnilu zdravstvene ustanove utemeljeno sumili, da gre za kršitev zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, lahko sprožite prijavo pri Informacijskem pooblaščencu. Informacije o postopku najdete na njihovi spletni strani (https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/)