Spremenjene zahteve za registracijo v portal zVEM

V juliju 2021 je izvedena nadgradnja evidence uporabnikov eZdravja (varnostna shema), s katero so se spremenile zahteve za registracijo v portal zVEM.
Davčna številka in EMŠO nista več obvezna podatka – edini obvezen podatek, brez katerega registracija/prijava v portal zVEM ni možna, je številka ZZZS (trajna, ne začasna za tujce, ki se začne s številko 9), seveda tudi ime, priimek in datum rojstva ter veljavni naslov elektronske pošte.