Kako lahko sporočam podatke o cepljenju v eRCO?

Če želite podatke o cepljenju sporočati v eRCO,  se morate najprej priklopiti v omrežje zNET. Za priklop se obrnite na Center za pomoč uporabnikom eZdravja na podpora at ezdrav.si.

Poleg dostopa do omrežja zNET, morate imeti še primerno programsko opremo (lokalni informacijski sistem, ambulantni program) za pošiljanje podatkov v eRCO in veljavno digitalno kvalificirano potrdilo. Vse infomacije lahko dobite pri obstoječem ponudniku vašega lokalnega informacijskega sistema (ambulantnega programa) ali pa se pozanimate pri dobaviteljih programske opreme za ambulante. Ponudniki vam morajo zagotoviti program za vodenje ambulatne dejavnosti in tehnično tudi pošiljanje podatkov o cepljenju v eRCO.

Pravna oseba mora pridobiti veljavno certificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA (https://www.si-trust.gov.si/sl/) ali potrdilo drugega overitelja (POŠTA®CA, Halcom, AC-NLB …). Vsaka pravna oseba mora imeti svoje digitalno potrdilo. Potrdilo je potrebno obnoviti po določenem obdobju, npr. 5 let, zato bodite pozorni, kdaj poteče veljavnost.

Priklop enega računalnika lahko izvedete z uporabo aplikacije za VPN CiscoAnyConnect, ki računalnik priklopi v omrežje zNET. Vsak računalnik se priklaplja posebej prek varne povezave VPN v omrežje zNET. Postopek ni samodejen in ga je potrebno izvesti vsak dan posebej za vsak računalnik. Priklop je časovno omejen, in ko čas poteče, je potreben ponoven priklop.

Če imate več računalnikov oz. večje računalniško omrežje v katerem delate z ambulantnim programom na isti lokaciji, lahko to storite tudi tako, da kupite usmerjevalnik zNET ali storitev priklopa najamete pri ponudnikih omrežja zNET. V tem primeru so vsi računalniki v omrežju neprestano povezani v zNET, in ne potrebujete ročnih priklopov. Če imate/boste imeli ambulantni program v strežniku, se o najboljšem načinu priklopa v zNET posvetujte z obstoječim ali novim ponudnikom programske opreme.

Ko boste enkrat povezani v omrežje zNET, morate imeti še primerno programsko opremo (ambulantni/bolnišnični program) za pošiljanje in dostop do podatkov v eRCO. Trenutno je dostop do eRCO omogočen s programsko opremo podjetij Comtrade, DSvet, Infonet, LIST, Nova vizija in Pinna. Ponudniki programske opreme vam morajo zagotoviti program za ambulantno dejavnost in tehnično tudi pošiljanje/dostop do podatkov o cepljenju v eRCO.