Kako lahko uredim podatke o cepljenju, ki je že bilo vpisano v eRCO?

Če želite urediti podatke o že vpisanih cepljenjih, morate najprej preveriti, na kakšen način ste cepljenja vpisali v eRCO – ali so bila vpisana prek lokalnega ambulantnega programa, ki ga uporabljate, ali pa prek spletne aplikacije https://cepi.ezdrav.si.
Če je cepljenje bilo v eRCO vpisano prek lokalnega ambulantnega programa, se obrnite na vašo programsko hišo, ki bo priskrbela navodila za urejanje vpisanega cepljenja. Če ste cepljenja vnesli prek spletne aplikacije https://cepi.ezdrav.si, je možno podatke urediti, popraviti ali brisati 30 dni po vnosu posameznega cepljenja. Prikaz in urejanje vpisanih cepljenj je omogočeno samo, če je v spletno aplikacijo prijavljen zdravnik, ki je cepljenja vpisal.
Ni možno cepljenja vpisovati prek ambulantnega programa, potem pa jih urejati prek spletne strani, ali obratno.