Zakaj izvajalec cepljenja ne vidi podatkov o cepljenju v modulu eRCO?

Izvajalec cepljenja naj se najprej obrne na programsko hišo, ki vzdržuje lokalni ambulantni program (informacijsko rešitev). Programska hiša mora izvajalcu pokazati, na kakšen način lahko preveri, ali so podatki o cepljenju bili poslani v Centralni register podatkov o pacientu in register cepljenja eRCO. Če so podatki bili poslani, mora izvajalec preveriti, ali je prišlo do napake pri pošiljanju.
Izvajalec cepljenja (zdravnik) lahko preveri vpis cepljenja tudi v Povzetku podatkov o pacientu (PPOP). Če podatka o cepljenju ni v PPOP, ga ne bo tudi v registru cepljenja eRCO. Če je podatek o cepljenju na voljo v PPOP, v modulu eRCO pa ne, se obrnite na podporo eZdravja na podpora@ezdrav.si. Enako velja za popravke na podatkih o cepljenjih in brisanje cepljenj.
Izvajalce cepljenja prosimo, da najprej vedno preverijo, ali so bili podatki o cepljenju poslani iz lokalnega ambulantnega programa v eZdravje (CRPP in eRCO). Če so podatki bili poslani, v eRCO pa niso na voljo, se obrnite na podporo eZdravja. Za hitrejše reševanje zahtevka, na varen način sporočite tudi številko KZZ pacienta.