Kako poteka proces ePosveta pri napotnem zdravniku?

Postopek, ki poteka pri napotnem zdravniku (klinični zdravnik specialist)

  • V bolnišnici ali specialistični ambulanti koordinator (ali oseba, ki je zadolžena za sprejemanje in organizacijo ePosveta) sprejme eVprašanje in ga posreduje ustreznemu specialistu. Potek je odvisen od notranje organizacije.
  • Zdravnik specialist pregleda zdravstveno dokumentacijo pacienta, zapiše eOdgovor na zastavljeno klinično vprašanje v bolnišničnem informacijskem sistemu v obliki izvida »izvid za ePosvet« in ga pošlje v CRPP! Izvidu za ePosvet je na strani CRPP dodeljen nov tip dokumenta 11499-4.
  • Napotni zdravnik (oziroma oseba glede na notranjo organizacijo) mora zaključiti napotnico, torej jo postaviti v status »izkoriščena«. V tem trenutku bo napotovalcu samodejno poslano elektronsko sporočilo na e-naslov, ki ga je ob izdelavi napotnice navedel v polju “Podrobna navodila”. Na ta način bo obveščen, da je ePosvet zaključen in da ga v CRPP čaka izvid z odgovori na zastavljena vprašanja.
  • Slika predstavlja primer postopka v Splošni bolnišnici Jesenice.

Primer postopka ePosveta na sekundarnem nivoju

Ponovni postopek pri napotovalcu (zdravnik družinske medicine)

  • Napotovalec prejme elektronsko sporočilo o poslanem odgovoru ePosveta
  • V CRPP poišče odgovor specialista na zastavljeno klinično vprašanje
  • Vzpostavi kontakt s pacientom in se z njim dogovori za nadaljnjo obravnavo, če ga ni specialist že povabil k sebi na pregled.