Pogoji za obračun ePosveta na ZZZS

Okrožnica ZAE 18/18: Storitev Q0242 »ePosvet« na primarni, sekundarni ter terciarni ravni 16.2.2018

S sklepi Vlade Republike Slovenije za sprejem Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 je bilo sprejeto, da storitev Q0242 »ePosvet«, ki sta jo do takrat v skladu z Okrožnico ZAE 45/16 lahko obračunavala le OZG Kranj in SB Jesenice, od 01.04.2018 dalje beležijo ter obračunavajo vsi izvajalci na primarni, sekundarni in terciarni ravni, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji za obračun:

a) primarni nivo:

Podlaga za obračun je k izvajalcu na sekundarni ali terciarni ravni, ki izvaja »ePosvet«, poslana e-napotnica z izpolnjeno zadnjo stranjo (opis problematike bolnika s kliničnim vprašanjem in izpolnjene druge, za odgovor na vprašanje, pomembne rubrike), zapis v zdravstveni dokumentaciji (prejeti odgovor na klinično vprašanje in nadaljnji pogovor z bolnikom/svojci), zdravnik na primarnem nivoju nadaljnjega pogovora  z bolnikom in/ali svojci v zvezi s problematiko ne more dodatno obračunati.

b) sekundarni nivo:

Podlaga za obračun je avtoriziran izvid »ePosveta« (opis problematike bolnika s kliničnim vprašanjem in izpolnjene druge, za odgovor na vprašanje pomembne rubrike), poslan v Centralni register podatkov o pacientih, zapis v zdravstveni dokumentaciji (poslani odgovor), odgovor na postavljeno klinično vprašanje je bil poslan znotraj dveh delovnih dni.