Kako poteka proces ePosveta pri napotovalcu?

Elektronski posvet (ePosvet) poteka preko sistema eZdravje, po istih poteh, kot poteka eNapotnica. Komunikacija poteka brezpapirno.

Proces ePosveta

Postopek, ki poteka pri napotovalcu (zdravnik družinske medicine)

Pot ePosveta se prične pri zdravniku družinske medicine, ki po pogovoru s svojim pacientom zapiše klinično eVprašanje na elektronski obrazec eNapotnice

  • Na obrazcu eNapotnice pod VZS izbere eno od storitev iz šifranta »Vrste zdravstvenih storitev« za ePosvet, ki so v novem šifrantu označene z vrednostjo “5” v stolpcu “Tip VZS po eNaročanju” (v spodnji tabeli).
  • V polje »PodrobnaNavodila« zapiše elektronski naslov, na katerega želi prejeti obvestilo o končanem eOdgovoru na zastavljeno eVprašanje.
  • Pod stopnjo nujnosti izbere zelo hitro, pooblastila označi 1,2,3.
  • Na drugi strani eNapotnice lahko v prvi vrstici napiše želenega kliničnega specialista, če gre za obravnavo pacienta, ki se vodi pri določenem specialistu.
  • Na drugi strani napotnice opiše klinični problem, priloži ali zapiše znana dejstva (laboratorij, druge izvide..) in zastavi vprašanje kliničnemu specialistu.
  • Napotovalec nato sam pošlje eNapotnico – ePosvet k specialistu, od katerega želi odgovor na zastavljeno vprašanje. To pomeni, da mora napotovalec sam izvesti postopek e-naročanja!

 

2573 ePosvet na področju tirologije
2600 ePosvet na področju abdominalne kirurgije
2601 ePosvet na področju alergologije in klinične imunologije
2602 ePosvet na področju anesteziologije, reanimatologije in periooperativne intenzivne medicine
2603 ePosvet na področju dermatovenerologije
2604 ePosvet na področju diabetologije
2605 ePosvet na področju endokrinologije
2606 ePosvet na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine (fiziatrije)
2607 ePosvet na področju gastroenterologije
2608 ePosvet na področju ginekologije in porodništva
2609 ePosvet na področju hematologije
2610 ePosvet na področju infektologije
2611 ePosvet na področju splošne interne medicine
2612 ePosvet na področju onkologije
2613 ePosvet na področju kardiologije in vaskularne medicine
2614 ePosvet na področju kardiovaskularne kirurgije
2615 ePosvet na področju klinične genetike
2616 ePosvet na področju maksilofacialne kirurgije
2617 ePosvet na področju nefrologije
2618 ePosvet na področju nevrokirurgije
2619 ePosvet na področju nevrologije
2620 ePosvet na področju nuklearne medicine
2621 ePosvet na področju oftalmologije
2622 ePosvet na področju ortopedije
2623 ePosvet na področju otorinolaringologije
2624 ePosvet na področju otroške in mladostniške psihiatrije (pedopsihiatrije)
2625 ePosvet na področju otroške kirurgije
2626 ePosvet na področju otroške nevrologije
2627 ePosvet na področju pediatrije
2628 ePosvet na področju plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije
2629 ePosvet na področju pnevmologije
2630 ePosvet na področju psihiatrije
2631 ePosvet na področju revmatologije
2632 ePosvet na področju splošne kirurgije
2634 ePosvet na področju torakalne kirurgije
2635 ePosvet na področju travmatologije
2636 ePosvet na področju urologije
2637 ePosvet na področju žilne kirurgije
2638 ePosvet na področju radiologije
2738 ePosvet na področju dentalne medicine

 

Primer postopka ePosveta na primarnem nivoju