Zakaj je potreben ePosvet?

Komunikacija med zdravnikom družinske medicine in zdravnikom specialistom je izredno pomembna za učinkovito in pravočasno zdravstveno obravnavo pacienta. Večinoma komunikacija poteka preko napotnice in odpustnih pisem ter izvidov. Zaradi dolgih čakalnih dob prihaja do prepoznih rešitev zdravstvenih problemov pacientov. Zdravnik družinske medicine ne želi vedno napotiti pacienta k zdravniku specialistu, želi zgolj nasvet glede diagnostičnih postopkov ali nasvet o terapiji. Do sedaj so zdravniki iskali nasvete predvsem preko telefona ali po elektronski pošti. V prvem primeru klinično vprašanje in odgovor nista bila zapisana, v drugem primeru zapis ni zadostil pogojem varovanja podatkov.