Zgodovina ePosveta

Elektronski posvet je v slovenski prostor prinesel nov način zdravstvene obravnave pacientov. V letu 2017 je v gorenjski regiji, s sodelovanjem Splošne bolnišnice Jesenice in Osnovnega zdravstva Gorenjske, potekal pilotni projekt z naslovom »Elektronski posvet med zdravnikom družinske medicine in zdravnikom specialistom«, ki je bil s strani Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje prepoznan kot primer dobre prakse. Na podlagi izkušenj gorenjskega projekta je bilo s sklepom vlade Republike Slovenije za sprejem Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 odločeno, da se storitev ePosvet razširi na področje celotne Slovenije.