EU digitalno COVID potrdilo

Ali mi EU digitalno COVID potrdilo 1/1 o cepljenju z enim odmerkom kot prebolevniku zagotavlja enake pogoje vstopa v druge države kot EU digitalno COVID potrdilo 2/2 o cepljenju?

Slovenija je ena od držav, ki izdaja EU digitalno COVID potrdilo 1/1  za dvoodmerno cepivo prebolevnikom okužbe, potrjene s testom PCR. To so osebe, ki se cepijo z enim odmerkom v določenem obdobju po potrjeni okužbi. Takim osebam se kot skupno število odmerkov, ki naj bi ga oseba prejela, vpiše 1 namesto 2, čeprav cepivo sicer terja dva odmerka.
Uredba EU, ki ureja izdajanje potrdil, dopušča tako možnost posameznim državam. Opozarjamo pa, da uredba ne ureja določanja vstopnih pogojev posameznih držav – te lahko pogoje še vedno postavljajo same. Zato še posebej opozarjamo, da potrdilo 1/1 za prebolevnika morda NE bo veljalo kot potrdilo o polnem cepljenju pri vstopu v vsako državo. Na vsakem potrdilu je jasno navedeno, da je potrebno pogoje države, kamor se potuje, pred potovanjem preveriti.

EU digitalno COVID potrdilo je verodostojna listina, ki izkazuje resničnost navedb na njem, vendar regulativa, ki ureja izdajanje potrdil, ne posega v avtonomnost posameznih držav članic, da pravila za vstop v državo še naprej določajo same.