EU digitalno COVID potrdilo

Kakšna je razlika v primerjavi s trenutnim portalom zVEM?

Novo potrdilo bo dostopno v portalu zVEM in bo tako dopolnilo seznam dokumentov, ki je v njem že na voljo: recepti, napotnice, izvidi, odpustna pisma in ostala zdravstvena dokumentacija.

Če ga primerjamo s sedanjimi potrdili (seznamom testiranj, dosedanjim potrdilom o cepljenju), je bistvena razlika dodatek kode QR, ki na papirju in v mobilnih napravah zagotavlja, da razlog, zakaj vas morda na kateri meji zavrnejo ali odredijo karanteno, ni dvom v to, ali je potrdilo neponarejeno in ali ga je izdala zaupanja vreden izvajalec zdravstvene dejavnosti. Ne bo potrebe po tem, da svojega zdravnika prosite, če se vam na izpisano zVEM potrdilo še podpiše in ga ožigosa. Ko se boste odpravili na dopust v katerokoli državo EU, ne boste v skrbeh, ali je vaše potrdilo v pravi obliki, ali bo kdo v njega podvomil oz. menil, da vam na njem manjka še kak podatek.

To ne bo pomenilo, da imetnik digitalnega potrdila avtomatsko ima omogočen prost vstop v vse države EU. Še vedno bo treba pogoje, ki jih za vstop predpisuje posamezna država, preveriti pred potovanjem. Za vstop v določeno državo lahko  zadostuje zgolj hitri test, nekatere države zahtevajo PCR test. V nekaterih državah zadostuje že prvi odmerek cepiva, druge zahtevajo polno cepljenje z obema odmerkoma. Razlikuje se lahko tudi čas veljavnosti (npr. koliko dni po cepljenju mora preteči, da se potrdilo šteje kot veljavno) Te omejitve pri vstopu še naprej določa vsaka država članica samostojno, odvisne pa so tudi od t4renutne epidemiološke situacije. Se pa intenzivne aktivnosti dogajajo tudi v smeri poenotenja pravil držav članic  s ciljem, da bi bil pristop enoten in bi vsa potrdila, ki se izdajo v državah članicah EU, veljala povsod . Upamo, da bo ta dogovor kmalu dosežen  in bo naše poletje brez skrbi ter da nam pred potovanjem in rezervacijo teh informacij ne bo potrebno iskati za vsako državo posebej.